Glad midsommar!

Så här till midsommar bjuder Bloggen först på gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol (ängsviol), och som avslutning midsommarblomster (skogsnäva):
 
 
 
 
 
 
 
 
Och om ni skåningar undrar så är midsommarvädret strålande i Ekenäs.

Nationalnyckeln rationaliseras bort!

Det svenska Artprojektet vid Artdatabanken/SLU syftar till att sammanställa och öka svensk artkunskap, bl.a. genom att ge ut praktbokverket Nationalnyckeln - som är något av den mest prisvärda artbestämningslitteratur som finns på marknaden, och som har som mål att göra djurgrupper tillgängliga där bestämningslitteratur tidigare saknades, var föråldrad eller bara väldigt svår att få tag i och använda (bl.a. tillverkar man nya användbara bestämningsnycklar för grupper där det idag är dåligt med sådant, något som i mitt tycke varit en av de stora förtjänsterna med artprojektet).

Men Nationalnyckeln har nu drabbats av den svenska miljöpolitiken (eller rättare sagt bristen på densamma): Man tycker att Artprojektet är för dyrt och bokverket har inte hållt den beräknade utgivningstakten. Detta är inte så konstigt med tanke på att projektet bl.a. lett till upptäckten av ett antal nya arter, något som förstås påverkar utgivningen eftersom de nya arterna måste beskrivas först. Man är (från regeringshåll) missnöjd med försäljningen helt enkelt, men då kan man också fråga sig vad man förväntat sig? Bestämningslitteratur för småkryp, mossor och liknande kan inte förutsättas bli kioskvältare. Detta är litteratur för de specialintresserade, för skolor och universitet - och för alla som vill lära sig mer om svensk fauna och flora. Och det senare tycker jag är rätt viktigt.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressrelease/view/haart-slag-mot-svenska-artsprojektet-772850 

Jag hade varit överlycklig om jag fått en av nationalnycklarna om småkryp i födelsedagspresent när jag var liten, men när jag var liten fanns inte något sånt här. Jag fick vid ett tillfälle en bilderbok för barn om sådana småkryp som inte var insekter. Den innehöll sådär ett par arter vardera av spindlar, mångfotingar, snäckor, sniglar, krabbor, sjögurkor, sjöstjärnor, daggmaskar, havsborstmaskar och andra ryggradslösa icke-insekter - väldigt många djurgrupper inklämda på ett fåtal sidor med ett minimum av fakta. Jag har kvar den boken, den är en av de mest sönderlästa barnböckerna jag har. Om jag istället fått Nationalnyckeln om mångfotingar när jag var liten hade jag kanske nu varit något av en expert på sådana istället för spindlar? Jag hade åtminstone kunnat mycket om dem långt långt innan jag gick min första faunistikkurs. Jag har förstås väldigt mycket sett fram emot framtida Nationalnycklar om spindeldjur, men i nuläget är det väldigt troligt att det aldrig blir några sådana:  

Vad man vill nu är alltså att ha kvar Artprojektet, men att kunskap ska spridas digitalt istället, dock förstår jag inte utifrån pressmeddelandet ovan vad man egentligen menar med detta. En digital Nationalnyckel hade trots allt haft vissa förtjänster - tillgänglig och lättanvänd information, som dessutom till skillnad från pappersversionen lättare kunnat uppdateras vid behov (men inget slår en riktig bok när man sitter och artbestämmer!). Men att tillgängliggöra information kostar pengar oavsett i vilken form, och en digital Nationalnyckel hade fortfarande krävt figurer, illustrationer, bestämningsnycklar, faktatexter med mera, samt gärna uppdateringar - och jag tror ju inte att det blivit så mycket billigare, om alls. Men nu ska det inte bli några Nationalnycklar, medan däremot artprojektet i sig ska finnas kvar - så menar man att man vill ha återgå till det gamla där artkunskapen som produceras, även om den finns tillgänglig digitalt, ändå främst kommer att vara tillgänglig för fackfolket och inte allmänheten längre? För man måste hålla i minnet att det är stor skillnad på lättillgänglig information i betydelsen att den är lätt att hitta, och i betydelsen att den är lätt att tillgodogöra sig utan ett antal högskolepoäng i biologi.

Bedrövligt är vad det är, och visar så tydligt hur den svenska miljöpolitiken blir allt sämre. Artprojektet är unikt i sitt slag i världen, men i en tid där medvetenheten ökar och miljöfrågor tar allt större plats, och åtminstone den ekologiska forskningen till allt större del aktivt arbetar på att samverka och synas mer utanför universiteten. så väljer Sverige kortsiktiga besparingar framför att fortsätta stötta ett projekt där huvudsyftet varit att göra kunskap om svenska arter tillgänglig för alla, såväl forskare som nyfikna barn (och det är liksom inte det enda i miljö- och naturväg de drar ner på, långt därifrån). Det blir att återgå till att intressera sig enbart för ryggradsdjur, kärlväxter, dagfjärilar och möjligen trollsländor gott folk - det är tydligen även i fortsättningen de grupper man får nöja sig med att studera om man inte besitter specialistkunskaper (och förstås de grupper det redan getts ut Nationalnycklar för).

Muhu-buhu!

Veckan efter midsommar ska jag, kollegan R och min exjobbare A (orkar inte skriva ut namn så nu får ni nöja er med initialer) till Muhu, den enda estniska ö som ingår i det här eu-projektet vi jobbar med. Det ska bli väldigt trevligt! Men först måste vi lyckas ta oss dit. Och det borde ju inte vara svårt, finnarna åker minsann fram och tillbaka till Tallinn ideligen, precis som svenskarna gör med finlandsfärjorna. Efter att med hjälp av vår estniska kontaktperson ha lyckats bestämma datum, fixa boende och tolk, stöter jag på patrull när jag ska boka själva resan (färja till Tallinn).

På Viking lines hemsida väljer man vilket land är i och då får man upp sidan på det språket och med aktuella förbindelser. Man kan inte välja land och språk separat och den finska sidan har inte svenska som alternativ. Så om jag väljer Finland är sidan på finska och jag begriper ingenting. Om jag väljer Sverige är sidan på svenska men jag får inte upp några turer mellan Helsingfors och Tallinn, utan bara mellan Stockholm och Tallinn (och det är ju lite av en omväg kan man tycka). Så då ger jag upp och lämnar över uppdraget till R, som är finlandssvensk och därmed kompetent att boka resor på finska.

Det visar sig att det går bra att åka till Tallinn med Viking, men turerna hem är dåliga tidsmässigt. Så R (som tidigare envist velat åka med Viking Line och inget annat) börjar kolla upp andra alternativ. Och jag säger att han får boka när han vill med vilket bolag han vill för min del.

I slutänden bestämmer han sig för Tallink (Silja Line), och nu ska väl allt vara frid och fröjd - bara att göra själva bokningen. Eller nja...till att börja med måste vi göra två separata bokningar eftersom As resor inte går på samma budget som Rs och mina. Det visar sig också att Silja vill ha en massa personuppgifter - födelsedata, adress, mail, telefonnummer, bilnummer med mera. Så jag får maila A om när hon är född, och sen knappar vi ordentligt in allas uppgifter. Själv har jag inte lärt mig Labans bilnummer utantill (eller jo, efter idag kan jag det), men som tur är har jag ett gammalt mail från Petra kvar som det står i. 

Sen ska vi bara betala. Idealt hade vi velat ha två separata fakturor, en för R och mig och en för A, men faktura finns förstås inte som alternativ. Det är möjligt att man kunnat kontakta dem och fått det, men vid det här laget är vi så trötta på krångel att vi hellre väljer alternativet att själv ligga ute med kostnaderna och få tillbaka pengarna från projektet sedan. För att det inte ska bli så mycket var betalar vi en bokning var. Betalalternativen som finns är kort och internetbank. Eftersom vi befinner oss på jobbet har ingen av oss tillgång till inloggningarna till vår respektive internetbank, så vi väljer det förra alternativet. När jag ordentligt knappat in alla siffror på mitt kort så...slussar sidan mig vidare till internetbanken (med bankkontot kortet är kopplat till) och ber mig bekräfta via den...Hallå, jag valde ju att betala med kort eftersom jag inte har tillgång till internetbanken här och nu! Om jag ändå måste bekräfta via den finns det väl ingen poäng med att alls välja kort som ett alternativ?

Så jag åker hem och hämtar internetbanksinloggningen, jag har ju som tur är nära till jobbet. Under tiden ringer R hem till sin fru som får leta upp hans internetbankinloggning (för han har inte lika nära till jobbet som jag, men å andra sidan har han ju då en fru hemma som kan ge honom de uppgifter han behöver).

Undrar vad som hänt om man inte haft en internetbank? Hur funkar kortbetalningen då?

Till slut får vi i alla fall bokat färjebiljetterna. Det har då tagit längre tid än själva båtresan kommer att ta, ej inräknat Rs förberedelsearbete med att kolla upp olika alternativ. Nu ska vi bara boka färjan från estniska fastlandet till Muhu och betala det via internet också, sen är vi klara att åka!

Jurmo

Turen började på torsdagen då vi samlades ett gäng biologer i Pärnäs på ön Nagu i Åbolands skärgård för vidare transport med reguljär båttrafik till ön Jurmo. Nagu är bara det hyfsat långt ut i skärgården, men så långt går det att ta sig med bil (vägfärja). Det tog ca 3 timmar att köra till Pärnäs från Ekenäs. Båten Eivor tog sedan ca tre timmar på sig till Jurmo - men vädret var fint så man kunde sitta ute på däck och titta på öar som gled förbi.

Jurmo, med byn i bakgrunden.
Väl framme var jag redan från det att vi först såg ön helt förälskad i den. I stort sett hela Jurmo är ljunghed - en naturtyp som är ganska ovanlig numera, och jag har aldrig sett en så stor sammanhängande ljunghed som denna. Naturen är ganska annorlunda mot vad man är van vid i skärgården - sandigt och torrt. Historiskt var här tallskog en gång i tiden (en ljunghed blir till tallskog om den inte betas, och troligen var man väl från början inte mycket nog människor och betesdjur på ön för att hålla landskapet öppet), men skogen (samt byn) brändes tydligen ner av Gustav Vasa (ja inte personligen förstås) som straff för vrakplundring. Något som ju fordomdags var en nog så vanlig sysselsättning i skärgårdarna som komplement till fiske och jordbruk/boskapsskötsel.

Ljunghed så långt ögat når
Så småningom slog sig nya människor ner här och man insåg redan från början att Jurmo inte var ett bra ställe att idka jordbruk på. Så man försökte inte ens utan satsade istället helt på en kombination av fiske och boskapsskötsel, jordbruksprodukterna fick man köpa utifrån. Och det var nog ett klokt beslut. I Mobergs utvandrarna beskrivs Karl-Oskar som "kungen av stenriket" där han går och plockar sten på sina småländska åkerlappar. Hade han bott på Jurmo hade han nog kunnat titulera sig kejsare...
Detta innebär att i princip hela ön är ogödslad naturbetesmark med lång kontinuitet, en av de artrikaste naturtyper som finns. Här trivs betesgynnade arter, liksom arter som trivs i sandiga torra miljöer. Ljunghedar sköts traditionell genom bete och/eller bränning, och om inte hävden upprätthålls tar först enen över, den kommer att skugga och tränga ut allt annat och på sikt vandrar tall in och man får så småningom en ganska artfattig tallhedskog. Vad som händer på en betesmark är att man genom kontinuerlig störning av igenväxningen håller kvar området i ett visst succesionsstadium, i det här fallet ett successionsstadium som är avsevärt mycket artrikare än det slutstadium det nått utan störningar i form av bete (tallskog). En sådan här naturtyp är därför helt beroende av fortsatt traditionell hävd. På Jurmo upphörde hävden i samband med den avfolkning som skett i skrägården, men i dag när turistnäringen växer, viss återflyttning skett och man insett vikten av att bevara det gamla kulturlandskapet både av natur- och kulturskäl samt indirekt för turistnäringen har hävden återupptagits. Så nu betas ljungheden av en liten flock Highland cattle vilket är en god början, men tyvärr är de för få för att rå med att hålla denna stora hed öppen. Tittar man på bilden ovan ser man att det är ganska mycket en och kråkris (grön vegetation) i förhållande till ljung (brunlila). Den ljung som finns har också mycket gamla torra döda stammar, vilket gör att den blir mindre aptitlig för djuren. Förr brände man ofta ljunghedar för att förnya ljungen och därmed öka produktionen av foder till betesdjuren. 

Två generationer naturvårdare på Jurmo.

 


Det finns också några mer udda betesdjur på ön - alpackor, som ser lite underliga ut i den här miljön.

 


Men alpackor kommer från torra bergsområden i Anderna, så de borde ju faktiskt vara ganska bra anpassade till ett liv på en karg skärgårdsö som Jurmo. De här är förstås alldeles för få för att göra någon egentlig nytta som naturvårdare, de bidrar istället till sin försörjning genom ull som blir till textilt hantverk för försäljning i den lilla butiken på Jurmo.
En butik med intressanta öppettider.
I dag finns det tre bofasta hushåll på ön, och en del uthyrningsstugor för sommarturister.

Jurmo by sedd från öns högsta punkt "storberget" (som inte är särskilt stort och inte med den bästa vilja i världen kan betraktas som ett berg annat än möjligtvis i den betydelsen att det är en backe bestående av sten).
Vi fick guidade turer på ön av en botanist och därför handlar det mesta här om floran, men också mycket om naturtypen här som sådan. Guidningen var naturligtvis på finska så jag förstod ingenting, men jag är ju dels en tillräckligt kompentent skärgårdsekolog för att begripa en del genom att se mig omkring utan att man berättar det för mig, och ibland fick jag en liten sammanfattning på svenska. 

Det fanns heller inte gott om kryp på Jurmo i vilket fall. Vädret hade varit ostadigt en tid innan vi åkte, och dåligt såpass ofta att det inte räckte med en enstaka solig dag för att krypen skulle komma igång. Våren hade förstås heller inte kommit lika långt här som i Ekenäs - när jag åkte därifrån blommade syrenerna för fullt, härute stod häggen fortfarande i full blom vilket innebär att det är någon veckas skillnad. Jag kände att jag var ledig mellan syren och hägg istället för tvärtom...

Oavsett avsaknaden av guidning om djur var det alltså ändå floran som mest utmärkte sig här, eftersom djuren till stor del valde att ligga lågt. Och i synnerhet torrängs- och sandhedsfloran utmärkte sig verkligen! Det fanns kattfot överallt i olika färgvarianter och i mängder som jag aldrig tidigare skådat någonstans. Det fanns backsmultron, låsbräken, strandkål på stränderna, och en mängd små arvar och narvar och små slingriga växter av det slag som växer på torra grusiga öppna platser med öppna sandytor.

Kattfötter i alla färgvarianter.

Backsmultron (nä, inte vanliga vilda skogssmultron alltså).
I ljungheden fanns också öppnare sandiga partier (där jag tror att man bränt heden) där sandhedsfloran var speciellt fin. De här växterna är ofta beroende av just öppna sandfläckar, något som uppstår när stora djur som kor går och trampar - och när man bränner, vilket förr var vanligt på ljunghedar för att förnya ljungen (för djuren vill förstås inte äta gamla döda torra ljungstjälkar). Bränning är det för lite av nu här, liksom bete, så mer sådant behövs. Det är lätt att tänka när man tittar ut över landskapet så här att sandgropen på bilden nedan ser trist ut, men det är när man tittar närmare i de här områdena man hittar de riktigt intressanta sakerna - för de mer högvuxna buskigare arterna som en och kråkris, det som är klargrönt i den omgivande vegetationen, har en tendens att skugga och tränga ut mer lågvuxna arter. I gropen finns som synes inte mycket klargrön vegetation - det som ser lilaaktigt ut är ljungen. Öppna sandfläckar gynnar också många insekter, och jag önskar att det varit varmare (och varit varmare en tid inna vi åkte ut hit) när vi var här så att det funnits mer sådant att titta på.

"Sandgrop". På håll ser det inte ut som om det växer mycket mer än ljung här, men tittar man närmare...
...finns det allt möjligt. Förutom t.ex. kattfot även massor av småvuxna slingriga växter som kräver öppna sandiga soliga ytor.Det fanns röda mattor av grusbräcka i de här öppnare områdena.


Något vi ägnade lång tid åt här på ön var att leta efter och titta på låsbräken - små små ormbunksaktiga växter (egentligen är de en egen familj, låsbräkenväxter) som de flesta numera är mer eller mindre sällsynta. Här fanns det flera arter av dem och vi såg åtminstone tre (jag hade aldrig sett en enda tidigare). 

Biologerna letar låsbräken.
Det tyngsta botaniska krysset på den här ön var dvärglåsbräken, en väldigt liten och väldigt sällsynt art som finns just på de här mer öppna sandiga platserna. För storleksuppfattning, jämför med det kryp som sticker upp ur det bortersta bladet - det är bakkroppsspetsen på en myra (troligen vanlig svart trädgårdsmyra, dvs en ganska liten myra). 

Vi gjorde även ett besök på kyrkogården på Jurmo. Inte så mycket för att beskåda gravstenar eller kyrkan utan för att kyrkogården här är befriad från buxbomshäckar och gräsmattor - här får sandhedsfloran hållas, och eftersom det är en kyrkogård, dvs hålls öppet, så trivs den utmärkt. Vackert, och även lättskött på en plats som säkerligen inte har en anställd kyrkvaktmästare (det vanliga ute på de små öarna är att sådana sysslor sköts mer eller mindre ideellt av öborna).  
Det var gott om järnkors på kyrkogården här, och man kan undra varför man tyckte att det var en god idé på en ö långt ute i havsbandet? När det enda man hade gott om var sten, som inte rostar...

Det finns även en del av ön med våtare partier, där kombinationen av kalkhaltig sandig jord och vatten ger omväxlande myrflora och fin rikkärrsflora. Förutom växter fanns just här även gott om fåglar, och en ringmärkningsstation eftersom ön ligger i fåglarnas flyttstråk. Det öppna landskapet är förstås populärt för lärkor, och här fanns både sånglärkor och flera arter piplärkor (och anturligtvis en hel del andra fåglar än lärkor också). Vart man än gick var det ständig lärksång, tillsammans med de typiska strandfågelljuden.

Strandäng
Tuvull i en damm.
Sileshår - som är köttätande, men de här gula tuvmyrorna klarar uppenbarligen av att ta sig fram över dem och plundrar dem antagligen på bytet...
Och ormtunga, som tillhör samma familj som låsbräknarna (eller vad de nu heter i plural). Det här är för mig en gammal bekant från mina fältlokaler på Gräsö. Där förekommer den fläckvis i små mängder - här fanns den i massor.
Massor massor av ormtunga!
Stränderna på Jurmo varierade mellan steniga, grusiga och sandiga. Det var däremot ont om de klassiska klippstränderna omväxlande med sumpiga stränder med vass (även om en del klippor naturligtvis fanns), vilket är det vanliga i skärgården. Det fanns därmed också en hel del fin sand/grusstrandsflora här som annars är ovanlig.
KlapperstensstrandStrandkål
                                 Strandvial
Gammal skötbod (som en sjöbod fast för skötbåtar alltså).
Så här ser de gamla byggnaderna härute ofta ut - med korslagd takås och rader av sten på taken.
Det var som sagt ont om småkryp ute. Den dag vi kom till ön var det strålande fint väder och varmt, men inte ens några vargspindlar var ute. Jag såg inte en enda dagfjäril på hela exkursionen, och bara det kändes väldigt märkligt. Jag såg ett par nattfjärilar dock, bland annat det här gammaflyet som jag hittade i en tångruska på stranden av alla ställen där den satt och försökte darra vingarna varma nog att flyga.
Tångfauna?
Dagen efter var det fortsatt soligt och vargspindlarna hade de börjat komma igång, men det var fortfarand inte mycket av någonting ute förutom en del flugor (och förstås myggor). Men om ni trodde att det inte skulle bli några spindelbilder alls så trodde ni fel - och om det är nånstans man kan hitta dem så är det på stranden.

Här en vacker vargspindel, troligen Pardosa prativaga.
Och den fetaste hoppspindel jag nånsin sett. En (gravid) hona av arten Aelurillus v-insignitus (döpt efter den v-formade teckningen i pannan). Googla gärna bilder på den här arten - honorna är såhär gråbruna, men hannarna är betydligt mer uppseendeväckande med vacker kontrastrik teckning (det är vanligt bland just hoppspindlar att honor och hannar skiljer sig mycket utseendemässigt).
Medan vi var på ön besökte vi också ett naturvårdsprojekt där man restaurerade en av de mer igenväxta delarna av ljungheden. För tyvärr håller denna fantastiska ljunghed på att växa igen med en och kråkris eftersom betestrycket är för lågt (för få betesdjur på ön), och det är bara hoppas att man kan råda bot på det. Och när man ser det här blir det väldigt uppenbart hur otroligt mycket tid och arbete som krävs för att reparera något sånt här och hur otroligt mycket bättre det är både ekonomiskt, tidsmässigt, arbetsmässigt och för den natur man vill bevara att inte låta det gå så långt. Här har det gått så långt att det inte räcker att släppa ut några betesdjur och tro att de kan få bukt med enslyet - man måste röja bort en massa en- och kråkris innan man kan återgå till traditionell hävd i form av bete och senare eventuellt bränning. Det var många människor som slet hårt med den här röjningen, och deras jobb gör otrolig skillnad och kommer verkligen att gynna den här artrika och speciella floran - förutsatt att man fortsätter att hålla områdena öppna. Men om inte hävden upprätthålls sedan är man snart tillbaka där man började, och då är det här slitet förgäves.


Före. En kompakt, svårgenomtränglig ensnårskog.

 


Mycket och hårt arbete är det...
Men efter finns det öppna ytor med plats för kattfötter, låsbräknar med mera. Enstaka enar får förstås vara kvar. Den här restaurerade fläcken ligger dessutom nära fågelskyddsområdet, och fåglarna som rastar och häckar här är också till stor del sådana som gynnas av öppna stränder.
Röjningen frigör en ännu outslagen orkidée (någon nattviol tror jag). 

 Det var allt från Jurmo. Härnäst på bloggen: rapport från Jungfruskär.


Utskärgård

(ja ni kan ju spela stycket som heter så (http://www.youtube.com/watch?v=o1U5IY8kynI&feature=related) som soundtrack när ni läser detta och de följande inläggen om ni vill. Och ni har väl tittat på filmen i förra inlägget? Gör gärna det annars!).

Och om jag hade haft en inspelning som jag kunnat lägga på youtube på Petras komposition Archipelago kunde ni ju använt det som soundtrack istället. Men nu har jag inte det.

Nu kommer det att komma en serie inlägg här, för annars blir de så väldigt långa. I slutet av förra veckan åkte jag alltså på en exkursion ut i Åbolands ytterskärgård, en exkursion som var en samorganiserad tur av två finska biologiska föreningar varav jag är med i den ena (för övrigt samma förening som nyligen gett mig ett mindre anslag).

Turen gick till öarna Jurmo och Jungfruskär, två utskärgårdsöar med väldigt olika natur men båda med väldigt höga naturvärden. Vi fick guidade turer av en botaniker, så det mesta handlade om naturvårdsprojekt med fokus på växter, vilket var lika bra eftersom det pga vädret var väldigt lite kryp ute. Till exempel var det inte en enda dagfjäril ute ens de soliga och varma dagarna (för att det inte varit varmt nog tidigare så de hann nog inte igång innan vädret blev dåligt igen)! Det var till och med ont om vargspindlar, och de stora nätvävarna befinner sig mitt i ett generationsskifte nu så det fanns knappt några vuxna ute alls. Därför kommer ni att få ovanligt mycket bilder på blommor och ovanligt få på kryp för att vara den här bloggen. Men platserna var absolut intressanta nog i sig att titta på, och själv gick jag hela turen helt säll och lycklig över att åtminstone två sådana här miljöer faktiskt fått finnas kvar och med ganska gott hopp om att de ska fortsätta göra det. Detta var egentligen ingen jobbresa för min del, men borde nästan betraktas som det i rent inspirationssyfte. Ojoj vad man velat sätta en skock kossor på första bästa båt till vår projektö Vänö (där det finns en väldigt igenvuxen ljunghed) när man varit på Jurmo och sett hur en ljunghed i skärgården ska se ut (se nästa inlägg)! Spoiler...

I väntan på att jag ska hinna sortera alla bilder jag tagit de senaste dagarna och som lite förberedelse inför det som komma skall här på bloggen, se gärna den här lilla dokumentären med bl.a. professor Sven G. Nilsson, min f.d. lärare i bevarandebiologi (det var för övrigt på hans ängar i Stenbrohult jag lärde mig inventera fjärilar):

http://www.svtplay.se/video/111309/mandelblom-kattfot-och-bla-viol 

Tillbaka i södern och innerskärgården

Efter att ha besökt ytterskärgården i Åbolands skärgård. Ber om ursäkt för bloggstiltjen, den beror alltså på att jag varit här:
och här:
Och varit utan såväl dator, internet, tid och lust att blogga. Men nu är jag tillbaka i Ekenäs,och bloggen återkommer snart med fler bilder från Åbolands skärgård - när och där den är som allra allra bäst.

Hitta djuret - en kardarspindel

Ja bara Per har ju gissat, men du hade väldigt rätt den här gången! Djuret sitter i nedre vänstra delen av bilden i förra inlägget och är en spindel. Närmare bestämt en Dictyna och troligen D. uncinata.

                   Här är hon lite mer synlig:
Den här spindeln tillhör familjen Dictynidae, som är lite speciella eftersom de är cribellata spindlar. Det innebär att de inte använder klistrig tråd i sina nät, istället använder de så kallad krustråd. Framför de vanliga spinnvårtorna på undersidan av bakkroppen har spindeln en eller flera plattor där silke produceras av tusentals små silkeskörtlar (detta speciella silkesorgan kallas cribellum). Spindeln kardar silket mot plattan med en kam av styva borst på bakbenen, och det får en krusig struktur (lite som när man krusar presentsnöre med en sax, fast tusentals jättetunna trådar samtidigt). I ett nät av krustråd kommer insekter lätt att trassla in sig även om tråden inte är klibbig. Silket ger ofta ett mer blåskimrande intryck än vanligt spindelsilke (syns dock inte på bilden).

De här spindlarna är väldigt små i storlek, som tur är har de ganska karakteristiska vackra teckningar som gör dem lätt identifierbara till åtminstone familj och släkte, ibland även till art.
Denna Dictyna får också agera pausspindel, för nu tar bloggen paus några dagar eftersom jag ska idka lite naturturism (=fågelskåda, spindelskåda, skåda fin natur lite i största allmänhet) ute i Åbolands skärgård. Men jag kan ju utlova några bilder när jag kommer tillbaka - förhoppningsvis på fina spindlar och vacker skärgårdsnatur. Håll tummarna för att vädret blir ok!

Löytää eläin!

Hitta djuret alltså. Inte många som vågade gissa förra gången, så vi försöker igen, den här gången är det (tror jag?) lättare?Blöta kryp

Och när man ändå är ute med kameran måste man ju fotografera några kryp också! Det har regnat en hel massa här sen i fredags och det är allmänt blött och kallt ute, så det är inte lätt att hitta några kryp men de man hittar sitter åtminstone stilla och låter sig fotograferas. Sen blev det ändå inte så många eftersom jag inte hade kläder att ligga på knä i på mig (inte förutseende nog...). Annars är egentligen blött och kallt väldigt bra förutsättningar för att fotografera småkryp just eftersom de sitter still då - men många håller sig också ordentligt gömda.


En köttfluga.
Och en blomfluga.
Och en trädgårdssnäcka som blinkar (inbillar jag mig).


Kaja!

Har länge planerat att sätta en bild på en kaja på Kajs och min kontorsdörr, men har inte haft någon bra bild på en sådan. Men så idag fanns det en samarbetsvillig fotomodell på gården!


"Makkaretki-day" eller "vad ekologer gör på fritiden".

I går var vi ett gäng från Aronia som var ute och gick en runda och grillade i skogen. Evenemanget gick under namnet "makkaretki-day" (makkaretki har med korvgrillning att göra), ooh även om utflykten i sig var enkelt upplagd (vi träffas vid strövområdet utanför Ekenäs, går en runda på en av vandringslederna där och alla tar med något att grilla) så är det däremot inte enkelt att samordna någonting alls med forskare i ekologi den här tiden på året eftersom många fältjobbar då(en ekologisk forskningsinstitution är ofta i stort sett helt tom under hela sommaren). Men med god framförhållning lyckades vi spika ett datum - och lyckades pricka den regnigaste kvällen på väldigt länge .

Men trots den dystra väderprognosen för gårdagen som sedan verkligen infriades var det aldrig ett alternativ att ställa in - datumet har varit bestämt i närmare en månad och det hade varit väldigt svårt att lyckas hitta ett nytt tillfälle före hösten. Ett par hoppade ändå av pga vädret, men de flesta kom trots att det mot slutet på eftermiddagen i går hade börjat regna ordentligt. Men de tapprare av oss träffades efter jobbet på en parkeringsplats i utkanten av Västerby friluftsområde och begav oss ut i skogen, väl försedda med regnkläder (även den enda fyrbenta deltagaren), kängor eller stövlar och naturligtvis matsäck. Den uppgjorda menyn för kvällen var grillad korv, pinnbröd och grillad banan med choklad (bara klassiker alltså). 

Tillfälligt och kortvarigt uppehåll i regnandet.
Turen blev i alla fall trevlig, men hade varit ännu trevligare om det inte regnat så mycket. Tuvullen blommade i mängder på myrarna och även många av bärrisen blommade. När vi väl kom fram till lägerplatsen där vi skulle grilla lättade regnet upp lite, och en stund var det rentav nästan uppehåll. Veden i skjulet var torr så vi hade inga problem att få igång en brasa trots regnet. Platsen var en typisk sån där iordningsställd lägerplats med vindskydd, och nog en av de finaste, bäst utrustade och välskötta sådana jag sett. Den låg jättefint med sjöutsikt, hade ett rejält vindskydd, eldstad med grillgaller, rejält vedskjul med torr ved, och det fanns till och med en roddbåt! Absolut en plats att lägga på minnet för framtida utflykter! 


Lyxlägerplatsen.
Pinnbröd, eller "tikkupulla" som det heter på finska. Vi gjorde lyxversionen, med jäst istället för bakpulver.
När vi var på väg tillbaka var vi överrens om att detta måste vi göra om någon gång när vädret är bättre. En plan är att göra en utflykt till en närbelägen skärgårdsö som det går passagerarbåt till (alternativt använda en av Aronias båtar).

Paavo var den enda som kände för att bada den här dagen...

För min del såg jag det här lite som ett utrustningstest också. Jag ska ut och naturturista fyra dar i skärgården i slutet av nästa vecka och har varit lite i valet och kvalet vad gäller val av skodon: De sköna men inte riktigt tillräckligt vattentåliga kängorna, de inte särskilt vattentåliga skorna med gummistövlar som komplement, eller de rejäla och vattentåliga men inte lika sköna Lundhagskängorna. Mina gummistövlar är inte sköna att gå i alls, så jag undviker dem helst - men jag vet att favvokängorna inte räcker till när det är blött. Det är bra läderkängor, men de är ganska låga (dvs funkar inte att gå i vatten med) och jag vet exakt hur bra/dåliga de är eftersom de blev ordentligt testade för ett par år sen en dag med ösregn på en ekologikurs jag undervisade på i Lund. Det var första dan på kursen, jag hade smort kängorna innan jag åkte ner från Stockholm, men de blev ändå blöta långt innan dagen var slut och det tog sedan flera dagar för dem att torka.

Så ur många synpunkter är Lundhagskängorna att föredra. De är ju en klassiker i vandringskängesammanhang - och inte utan anledning. De är otroligt slittåliga, smörjer man dem tål de vatten bättre än det mesta utom gummistövlar (men får inte lika lätt sprickor), de är höga nog att klara vad i grunda vatten, myrar m.m., och de torkar hyfsat fort om de blir blöta eftersom de är ofodrade. Deras stora nackdel är att de tar lång tid att gå in och det är lätt att få skoskav av dem eftersom de är ofodrade och har rejäla sömmar på insidan av hälen. De fungerar därför bäst om man använder dem mycket och ofta, och det gör inte jag eftersom de oftast inte är det bästa valet för mig att fältjobba i. Men under de perioder jag har gjort det gillar jag dem. Nu var det dock länge sen sist, så jag behövde testa om jag kunde gå i dem utan att få skoskav och hur vattentåliga de faktiskt är. Och det här var ett utmärkt tillfälle - en tur på över en mil i regn, med tät och blöt markvegetation och bl.a. över myrar.

De som valde att ge sig ut på den här utflykten i impregnerade jackor för friluftsbruk istället för regnkläder fann sig vara ordentligt blöta långt innan vi nådde den lägerplats som var målet - impregnering är nog bra, men räcker inte till under sådana här förhållanden. Flera av dem som valt den modernare typen av vandrarkängor, som ofta är av material som i sig inte är jättevattentätt men som blir det med hjälp av moderna impregneringar, gore-texmaterial och liknande fann sig blöta om fötterna. Lundhagskängorna däremot - de var inte ens nysmorda, för jag hann inte smörja dem innan jag gav mig ut, men jag kom hem efter fem timmar ute i regnet, i myrar, på leriga stigar och i blöt vegetation, lika torr om fötterna som jag gav mig av. Och dessutom utan skoskav - det enda jag har att klaga på är att de har hårda yttersulor som gör dem väldigt stumma att gå i även där marken är mjuk. Vilket naturligtvis är en vanesak, och eftersom jag föredrar skor med mjukare sulor där man känner vad man går på så blir jag trött och öm i fötterna om jag går långt i dem. Jag borde ge mig ut i dem oftare så att jag blir van...men det blir nog absolut Lundhagskängorna nästa vecka. Men tevasandalerna får också följa med, och förhoppningsvis är vädret så bra att det mest är dem jag kommer att använda (som det ser ut nu ska det inte bli regn i alla fall, och vädret är ofta bättre längre ut i skärgården än här). 


  


RSS 2.0