Spindelbiblioteket 23 - blandade spindeldoktorer

I förra inlägget i spindelbiblioteketserien annonserade jag ju att spindelbiblioteket gjorde tillfälligt uppehåll eftersom all spindellitteratur jag har avhandlats. Men en typ av spindellitteratur som jag hoppade över var doktorsavhandlingar och eftersom det faktiskt finns tre doktorsavhandlingar som handlar om spindlar i mitt spindelbibliotek kommer nu en liten sammanfattning av dem, alla i ett och samma inlägg.
 
Öberg, Spiders in the Agricultural landscape, Sveriges lantbruksuniversitet 2007.
 
Mellbrand, The spider and the sea - Effects of marine subsidies on the role of spiders in terrestrial food webs, Stockholms universitet 2009.
 
Kolb, The impact of cormorant nesting colonies on plants and arthropods, Stockholms universitet 2010.
 
Jag hade redan från början bestämt att den här serien främst skulle ta upp faktiska böcker och absolut inte vetenskapliga artiklar eller andra artiklar av något slag, och då kan det också diskuteras om doktorsavhandlingar ska tas upp. Detta då de är något av ett gränsfall eftersom naturvetenskapliga avhandlingar som regel görs i form av så kallade sammanläggningsavhandlingar (till skillnad från monografier). Detta innebär att huvuddelen av avhandlingen består av enskilda vetenskapliga artiklar eller opublicerade manuskript till sådana, som kompletteras med en text som sammanfattar och tolkar forskningen som gjorts, samt kanske utvecklar vissa delar av den och presenterar eventuell forskning som gjorts i projektet men inte finns med i artiklarna. I mitt spindelbibliotek finns just nu alltså tre avhandlingar som handlar helt eller delvis om spindlar, inklusive min egen. Alla tre är också avhandlingar inom området födovävsekologi.
 
 
 
 
 
 
Öbergs avhandling Spiders in the agricultural landscape handlar som titeln anger om spindlar i jordbrukslandskapet. Närmare bestämt handlar den om diversitet, kolonisering och kondition hos spindlar på åkermark, och kopplar också detta till den nytta spindlar gör i egenskap av naturliga fiender till skadeinsekter på grödor. De spindlar avhandlingen framför allt handlar om är vargspindlar och mattvävarspindlar. Huvudresultaten från avhandlingen är att ett mer diverst jordbrukslandskap där det finns tillgång på habitat med perenna grödor och vild vegetation (till exempel i kantzoner) gynnar både artantal och individantal av spindlar, medan spindlarnas kondition däremot var bättre i mer intensivt utnyttjade landskap dominerade av stora fält med annuella grödor (men i dessa landskap är artantalet lägre och ett fåtal arter dominerar).
 
Mellbrands, det vill säga min egen, avhandling tänker jag inte avhandla i större utsträckning, jag har ju skrivit om den förr här på bloggen. I mycket kort sammanfattning handlar den om hur marina subsidier (dvs näringskällor från havet) utnyttjas av spindlar på stränder och hur detta påverkar spindlarnas roll i strandfödoväven. Några av resultaten är att strandlevande spindlar även i vårt klimat utnyttjar marina näringskällor i mycket hög utsträckning, vilket påverkar både spindlarnas densitet och födovävens struktur i strandekosystem. Spindlarna utnyttjar marin näring inte bara nere vid vattenlinjen utan även en bra bit inåt land, vilket innebär att de även fungerar som vektorer för att transportera näring och energi från akvatiska ekosystem in i landekosystem.
 
Kolbs avhandling är i princip en variation på samma tema som min. Kolb har också studerat subsidiers effekt på landekosystem, men då specifikt vilken effekt skarvkolonier har på både landekosystemet där kolonin finns och akvatiska ekosystem i kolonins närhet.  Avhandlingen handlar inte alls så mycket om spindlar som Öbergs och min, men spindlar är absolut en del i den och är man intresserad av främst spindlar i subsidiesammanhang så kompletterar Kolbs avhandling min egen väldigt bra (eftersom min inte alls tar upp sjöfågelkolonier som subsidier). Ur spindelsynpunkt är ett viktigt resultat från avhandlingen att det finns en mycket tät koppling mellan det som händer i sjöfågelkolonin på land och omgivande vatten - i princip koncentrerar sjöfåglarna näring som hämtats från stora områden till havs till ett litet område precis runt kolonin, vilket producerar en lokal övergödningseffekt där. Eftersom stora näringsmängder gynnar produktion av bland annat fjädermygg, vilka är en viktig resurs för landlevande spindlar, finns här en tydlig återkoppling mellan land och vatten. 

Pausspindel

Ja det händer ju inte mycket här på bloggen nu, ber om ursäkt för det. Men det beror helt enkelt på att det inte händer så mycket här, för det känns inte så inspirerande att blogga om uppackning av flyttlådor och skrivande av jobbansökningar.
 
Vad jag gör förutom att packa upp lådor och leta jobb är förstås att spela, för tillfället i Hemvärnets musikkår Södertörn och som vikarie i frälsningsarmén Templets brassband (ja jag vet! Frä'lsningsarmén är ju inte riktigt min grej, milt uttryckt, men jag får åtminstone spela brassband...och som förstakornettist dessutom vilket är lite av en utmaning). Lite intressant att gå från hemvärnet ena dan till frälsningsarmén nästa, liksom två totala ytterligheter fast med något av ett militärt tema i båda fallen...
 
Den här veckan har orkesterrepandet också förenat nytta med nöje, eller nöje med nöje kanske. Det är ju lite trist för en arachnofil på vintern när det inte finns mycket att titta på ute, men som tur är dyker det upp saker värda att titta på inomhus ibland. Och eftersom allvarlig spindelabstinens börjar sätta in så här i januari finner jag vid det här laget även triviala arter intressanta som jag annars kanske inte hade ägnat mycket tid åt.
 
På hvmk Södertörns senaste rep på Hovstallet dök det upp en spindel kravlande förvirrat över golvet mellan stolar och instrument, och jag förvånade större delen av trumpetsektionen (de flesta där är nya sen jag var med sist och känner alltså inte till min vurm för åttbenta kryp) genom att plocka upp den. Det visade sig vara en brospindelhanne som troligen irrat sig in av misstag. Tyvärr hade jag inget att stoppa honom (ovanligt! Annars har jag provrör och burkar överallt i alla kläder och väskor, men nu hade jag ingenting!) i så jag släppte honom i ett undanskymt hörn där ingen skulle trampa på honom (han levde ganska farligt första halvan av repet) i förhoppning att han skulle stanna kvar där så att jag kunde släppa ut honom efter repet. Det gjorde han inte, men jag hoppas att han åtminstone hittade något säkrare krypin.
 
Förra veckan hittade jag en husspindel i ett prydligt nät i en trappa i frälsningsarméns lokaler. Inget ovanligt (att hitta en husspindel alltså, att jag vistas i frälsningsarméns lokaler är betydligt mer ovanligt), men i det här fallet reagerade jag - spindeln såg ut att vara en mindre husspindel och sådana ser jag ganska sällan (större husspindel är vanligare). Det är också en art som jag skulle vilja ha bra bilder på till min årliga spindelföreläsning i Lund (och annars också), för det har jag bara på större husspindel sedan tidigare. Det är oftast den arten jag stöter på, och när jag tidigare sett spindlar som kunnat vara mindre husspindel har jag inte haft kameran med och oftast har det inte varit läge att fotografera heller. Det är det ju nu inte på ett brassbandsrep heller, men i det här fallet handlade det om en plats som jag visste att jag skulle komma tillbaka till och en spindelart som är ganska stationär. Så jag hoppades att ingen skulle städa bort den under veckan och tog med mig en burk till nästa rep igår. Så jag har alltså nu spindelnappat den här husspindeln från frälsningsarmén och tagit med mig den hem för att titta närmare, artbestämma och ta bilder. Det positiva är att jag hade rätt, det här är absolut en mindre husspindel. Det negativa är att den inte är helt adult och därmed går det inte att göra en artbestämning som räknas som säker (även om jag är helt säker). Min tanke var att ta hem den, ta ett par bilder och sedan släppa tillbaka den, men nu vill jag ha kvar den tills den är adult (den har bara en ömsning kvar) så att jag kan göra den där riktigt säkra artbestämningen och ta bilder på en adult spindel. Så den får bo kvar här tills den ömsar ut som adult och istället flytta tillbaka till Templet lagom för att leta sig en äkta maka där (han hade gärna fått stanna här, men jag har inga husspindlar i lägenheten så han har ingen chans att hitta en partner här).
 
Grejen med husspindlarna och anledningen till att jag så gärna ville ha tag på en av den mindre arten att ta bilder på är att de två vanliga arter vi har inomhus, större och mindre husspindel (Eratigena atrica och Tegenaria domestica) är väldigt lika och samtidigt väldigt variabla inom arterna vilket gör det svårt att hitta säkra karaktärer för att skilja dem åt som fungerar för alla individer. Det enklaste är nästan storleken, men även stora spindlar är ju små innan de blir stora, dessutom når inte alla individer maxstorlek för arten och arterna  överlappar lite - så en liten individ av arten större husspindel kan vara mindre än en stor individ av mindre husspindel. Det finns skillnader i teckning, men de är ganska små och båda arterna är väldigt variabla och överlappar även där. Men i just det här frälsisfallet är den här individen väl liten för att vara en nästan adult hanne av den större arten, och teckningen stämmer också bättre med mindre husspindel. Jag känner mig helt säker på vad det är, men som sagt, jag väntar in det där sista ömset bara för sakens skull.
 
 
Mindre husspindel (Tegenaria domestica). Ingen superbra bild, jag ska försöka ta bättre sen som är i klass med den på större husspindel längre ner när han är adult.
 
 

För jämförelse en större husspindel (Eratigena atrica). Hade tyvärr bara en bild på en hona. Notera att det inte är så att mindre husspindel är grådaskigare eller diffusare i färger och teckningar än större, det är bara bilden ovan som är dålig. 
 
 

Senaste nytt...

Senaste nytt är att kaoset i lägenheten fortsätter att öka exponentiellt mot att antalet flyttlådor minskar. Förhoppningsvis kommer trenden att nå en topp, vända och kaoset minska igen. Åtminstone inbillar jag mig det. Men idag införskaffade jag åtminstone en hylla som magiskt löste problemet med förvaringen av kackerlackornas behållare i badrummet. 
 
 Laban gick idag genom besiktningen med glans, inte en anmärkning. Skönt. Och nu när jag skrev det insåg jag att jag totalt glömt bort att som planerat gå ner till fastighetsförvaltarexpeditionen idag och ställa Laban i kö för en parkeringsplats i husets garage - och de har bara öppet en kväll i veckan så nu får jag vänta till nästa. Suck.
 
Jag blev tillfrågad att göra ett inhopp i ett frälsningsarmébrassband idag. Kan bli intressant, det är en typ av ensemble jag inte provat på...men lite nervöst att spela förstakornett. Det var tydligen åtminstone ok att bara vara med som "civilist".
 
 

Mat i Ekenäs jämfört med Flemingsberg

Ekenäs och Flemingsberg har båda sina för- och nackdelar vad gäller utbudet i matbutiken. I Ekenäs var utbudet av närproducerat stort i flera av butikerna, speciellt i butiken närmast mig, och dessutom hade man en bra torghandel på onsdagar och lördagar med närproducerad mat och lokalfångad fisk. Och som om inte det var nog bodde jag nästan granne med ett ekologiskt bageri. Mycket bra.
 
Det som var tråkigt där jämfört med här var att man om man (som jag) gillar att ibland laga mat som inte alltid är så svensk (eller finsk) var hänvisad enbart till det där "utlandssortimentet" bestående av färdiga smaksättningar, konserver och torrvaror som produceras av större grossister som Santa Maria m.fl. Där är det en stor fördel att bo i det invandrartäta Flemingsberg, där det även finns varor som man normalt inte hittar i ett ordinarie butikssortiment. Numera har ju en del börjat smyga sig in i det vanliga sortimentet allt mer, men när jag flyttade till Tensta 2005 var det inte alls självklart att det fanns ens sådant som linser och kikärter i en vanlig svensk livsmedelsbutik - i Tensta kunde man däremot köpa sådant i storförpackning, och det kan man i Flemingsberg också plus en hel massa annat spännande. En vardagsrätt jag brukade göra ganska ofta både i Tensta och Flemingsberg är linsgryta med bulgur. Det har jag däremot inte gjort så ofta i Ekenäs just för att ett par av huvudingredienserna jag verkligen vill ha med inte gick eller var svåra att få tag i där - harissa och färsk bladspenat (alt. färsk koriander). Så idag har jag lagat linsgryta, med harissa och färsk bladspenat (och en del annat). 
 
 
 
 
Det enda tråkiga med den annars väldigt stora och välsorterade butiken i Flemingsberg är att det enda som är ovanligt i sortimentet här är ekologiska varor (och närproducerat). Det finns ekologisk mjölk, ekologiska ägg och vissa ekologiska torrvaror, men alla färskvaror utöver mejerivaror saknas inklusive väldigt vanliga sådana som bananer och morötter. Så frukt och grönt brukar jag åka till Huddinge och handla (utom färsk bladspenat då, för det har de inte där eller i de flesta butiker, men i Flemingsberg kan man köpa det i stora knippen).  
 
 

Tillbaka i storstan

Efter jul- och nyårsfirande i Skåne (jättetrevligt, tack alla!) är jag nu tillbaka i Stockholm. Lägenheten är full av flyttlådor och allt är kaos. Tillvaron präglas mest just nu av moment 22 - mycket av det jag packar upp behöver hitta en plats i lådor, skåp och hyllor, men möblerna är i många fall inte där de ska vara eftersom det är för mycket flyttlådor i vägen för att jag ska kunna möblera. Så jag packar upp massa saker som jag inte kan ställa undan eftersom möblerna inte är på plats (och de kan inte kan flyttas om jag packar dem fulla med saker), med resultatet att kaoset ökar istället för att minska...men det ska nog bli ordning så småningom.
 
Och inte blir det lättare för att lägenheten varit uthyrd möblerad, vilket innebär att det finns mycket köksutrustning och annat som jag kompletterade med för att den skulle vara fullt utrustad (för jag tog ju med det mesta av mina grejor till Finland) och nu inte behöver längre med mina egna grejor på plats. Dessutom har diverse hyresgäster lämnat saker efter sig, inklusive sådant som faktiskt fanns i lägenheten när de flyttade in, vilket innebär att jag inte bara har dubbelt utan tredubbelt av en del saker. VARFÖR skaffar man till exempel ett rivjärn när det redan finns ett i lägenheten? Och varför lämnar man kvar det när man flyttar? Men det mesta av grejorna är ju hela och fina, så det får nog bli en tur till Emmaus eller Myrorna för att bli av med det. Men tills dess ökar de entropin i lägenheten ytterligare. 
 
Sen har ju uthyrningen medfört visst slitage på lägenheten som måste eller åtminstone borde åtgärdas. Jag har märken på väggarna som jag skulle vilja måla över, och de mest nymålade av mina knallgula väggar skulle ändå behöva en strykning till - men jag har inte färg till det och det finns absolut inte plats att måla med alla dessa flyttlådor, samtidigt som det ju vore lämpligt att göra målandet innan möblerna är på plats. Men det är svårt att lösa det i en etta där det helt enkelt inte finns plats att flytta in allt i ett annat rum medan man målar. Ännu ett moment 22. Dessutom vill jag inte måla med spindlarna i samma rum, och det är bättre att måla på sommaren när det går att vädra ordentligt samtidigt utan att man fryser ihjäl. Får se om jag gitter ta tag i det då.
 
Något som måste fixas mer akut är att upphängningen till duschen gått sönder. Ska åka till Kungens kurva imorgon och fixa det tänkte jag, och även skaffa en ny golvlampa som ersättning för min gamla trasiga som varit på väg att ge upp ett bra tag och slutgiltigt gjorde det nu under flytten.
 
Egentligen skulle jag behöva en ny soffa också, men det har jag inte råd med. Den jag har är gammal och väääldigt sliten, och nu under uthyrningsperioden har det gått hål i ena sitsen och den andra är inte i mycket bättre skick - det enda som saknas är att en spiralfjäder skulle sticka upp ur hålet i sitsen också. Får hålla ögonen öppna efter en begagnad som är i bättre skick. Önskar att jag var kompetent att laga och klä om den, för det är en väldigt trevlig soffa annars.
 
Köksstolarna, som tillsammans med köksbordet blev kvar efter lägenhetens förra ägare, behöver också lagas. De har blivit otroligt rangliga sedan jag flyttade till Finland, och bordet är av den högre typen som man har stolar av barstolshöjd till vilket innebär att det inte bara går att slänga dem och köpa nya - man ser inte direkt sådana här stolar på t.ex. myrorna och nya har jag inte råd med. Och jag vill inte byta hela möblemanget heller, köket har inte jättemycket arbetsytor och det höga bordet fungerar mycket bättre i det syftet än ett vanligt, lägre köksbord. Förhoppningsvis räcker det att limma fast träpluggarna som håller ihop stolarna, så det ska jag försöka göra när jag hittar trälimmet som finns i en flyttlåda nånstans...
 
Och så är det garderoben, den eländiga garderoben! Min tio kvadratmeter mindre lägenhet i Finland hade MYCKET bättre förvaringsmöjligheter än den här, med rejäla garderober som rymde inte bara kläder utan även sänglinne, dukar, gardiner, tyg och garn, handdukar, skor och diverse annat. Garderoben här är rymmer knappt ens alla kläderna, den har bara en klädstång och inga hyllor vilket gör det besvärligt med alla kläder man inte hänger på galge (det mesta av mina), och den har skjutdörrar som är dåligt monterade och lätt hoppar ur spår. Garderoben var ett problem när jag flyttade hit 2009 och den är inte ett mindre problem nu. Jag försåg den med en trådback då, men fyra backar räcker inte långt och garderoben är också liite för grund för trådbacken så det är svårt att stänga dörren. Nu har jag en ny tanke om att placera en liten lagerhylla jag har på balkongen i garderoben, men den är mycket grundare än normala garderobshyllor så det kommer ändå att vara väldigt ont om plats, särskilt som man på det viset också tappar mycket av utrymmet på klädstången. Så mycket sådant som jag velat ha mer samlat (företrädesvis i garderoben) hamnar nu på diverse ställen spritt i lägenheten. Kökshanddukar och grytlappar i ett köksskåp, sänglinne och badhanddukar i förvaringslådor under sängen, jackor och en del annat som bara används en viss del av året i förrådet, och en del kläder i byrån i rummet som jag egentligen velat använda till andra saker än kläder, företrädesvis sådant som jag nu förvarar i lådor i bokhyllan (där jag istället velat ha böcker).    
 
Och sen är det akvariet. Jag har ett 260-liters akvarium som för närvarande står i förrådet. Jag hade gärna velat ha igång det, för det är trevligt med ett akvarium och jag har inte haft det igång sen jag bodde i Tensta. Men eftersom jag inte har nåt jobb och inte vet om jag måste flytta för att få ett så känns det som ett stort projekt att sätta igång storakvariet när jag inte vet om eller hur länge jag stannar här. Men akvariet måste i vilket fall ut ur förrådet och in i lägenheten eftersom förrådet inte är stort nog för både akvariet och sakerna jag haft med från Finland som hör hemma där (fältutrustning, cykel, bilgrejor med mera), och det hade inte skadat om all akvarieutrustning (i synnerhet akvarieinredningen, som består av stora mängder grus och sten) också kom ut därifrån. För tanken är att det inte ska vara så fullt i förrådet att man inte väldigt enkelt kan få ut cykeln när man behöver den. Och jag har hellre ett tomt akvarium i lägenheten än cykeln på balkongen, vilket är vad jag har nu (tillsammans med bilens sommardäck), och jag har också ett par flyttlådor med fältutrustning, bilgrejor och jul- och påskpynt som jag inte heller vill ha i lägenheten - och inget av det kommer in i förrådet innan akvariet är ute (för det fyller ungefär halva förrådet) och övriga saker därinne är omstuvade. Men i vilket fall krävs en del jobb innan det är aktuellt att sätta igång akvariet - bakgrunden är trasig (söndertuggad av terroristfiskar) och måste lagas, all inredning är urplockad, gruset måste tvättas och ytterfiltret måste göras rent och troligen fixas en del med. Och sen måste jag lösa var jag ska göra av ytterfiltret och pumpen jag brukar köra parallellt med det i så fall, det behövs någon hylla eller skåp för det och eventuellt en installering som innebär viss ljuddämpning eftersom jag sover i samma rum. Inget märkvärdigt, men som sagt, det är mycket jobb innan man kommer så långt att det alls är aktuellt att vattenfylla karet...och vid det laget kanske jag har fått jobb någon helt annanstans och måste lägga ner hela projektet. 
 
Och på tal om cykeln som står på balkongen så måste den också lagas - det är nåt galet med ventilen på bakdäcket. Det är i alla fall lättare att fixa medan den står på balkongen än i förrådet.
 

RSS 2.0