Bakslag på balkongen

Nöjd med hur balkongen (se tidigare inlägg) artat sig har jag kompletterat med lite fler växter, ett par importerade från Skåne, några nyinköpta - däribland en tomatplanta med svarta cocktailtomater vilket jag hela tiden velat ha efter det mycket lyckade resultatet med en sådan i Finland förra sommaren. Efter att ha planterat om de nya växterna bar jag även ut en del krukväxter som brukar få komma ut på balkongen om sommaren, däribland den stora bananplantan. Sen städade upp all spilld jord, blad och annat skräp, och därefter betraktade jag nöjt resultatet. Fortfarande en hel del växter som behöver växa till sig eller komma upp (knölbegonior...) men på det stora hela är det nu grönt och fint på balkongen, och även väldoftande tack vare mycket kryddväxter.  
 
Men medan jag nöjt betraktade resultatet hördes ett brak, och ner kom kedjan jag spänt tvärsöver balkongen för att hänga amplar i! Kroken i väggen på ena sidan (jag har inte satt dit krokarna, de fanns där redan) hade lossnat. Plastampeln med knölbegonior i gick sönder, och även om den fortfarande är hel nog för att begoniorna ska kunna växa till sig i den så går den inte att hänga upp som ampel längre, och den begonia som kommit upp och var lite större än de andra gick av (hoppas skottet kan fortsätta växa ändå!). Metallampeln med fuchsior i blev lite tillbucklad och medan den fuchsia vars färg jag tycker minst om förstås klarade sig utan en skråma så gick det sämre för mina två favoriter. Den ena tappade alla blommor men är i övrigt oskadd (och den har knoppar kvar så det kommer ju som tur är fler blommor). Den andra inte bara tappade alla blommorna utan det bröts även en del kvistar, och de här fuchsiorna var inte stora till att börja med...Jag hoppas att den återhämtar sig! I kedjan hängde även två ljuslyktor av glas som båda naturligtvis gick i kras mot betonggolvet, och betonggolvet i fråga (som var  alldeles nysopat) täcktes av jord blandat med glasskärvor. Och värre än förödelsen som uppstod är att jag nu inte har nånstans att hänga amplar och det både behöver och vill jag verkligen ha...få se om jag kan hitta på en ny lösning. 
 

Projekt träskakvarium

 
 
Som fastslogs i tidigare inlägg har jag ett problem (problem och problem, vill inte betrakta det som ett problem, men det måste göras något åt) i form av ett stort akvarium på 240 liter med tillbehör som för tillfället bara står och samlar damm och tar upp jättejättemycket plats i förrådet. För har man ett stort akvarium är det ju roligt om akvariet dels står där man kan titta på det och där det inte försvårar användandet av förvaringsutrymmen (det fyller typ halva förrådsytan, inne i lägenheten finns däremot plats för det. I synnerhet om det blir plats i förrådet till den cykel, några flyttlådor med mera som borde stått i förrådet och som nu inte gör det pga ett visst akvarium), dels faktiskt är fint att titta på det. Dvs inte tomt, oinrett och tråkigt som det är nu och som det varit hela tiden jag bott i den här lägenheten (innan jag flyttade till Finland stod det inne i lägenheten, tomt) - sist det var vatten i det var när jag bodde i Tensta.
 
Men det är ett ganska stort projekt att sätta igång det eftersom jag vill göra det ordentligt, och det blir också jobbigare att flytta om jag nu måste göra det inom en någorlunda snar framtid om man ska ha massa fisk och vattenväxter med sig. Så akvariet är ett ständigt dilemma. Men jag har i alla fall börjat fundera på vad jag ska göra med det, för jag kan inte ha kvar det i förrådet (det får inte plats om alla andra saker som borde vara i förrådet ska gå in, t.ex. cykeln, och jag har hellre ett akvarium än en cykel inne i lägenheten) och jag är väldigt trött på att ha det oinrett och tomt i lägenheten - något som borde vara en prydnad är ju bara bråte så länge det är tomt!
 
Men att starta upp storakvariet är ett stort projekt i sig som kommer att ta lång tid. Och det är en flerstegsprocess där en massa beslut måste tas och saker göras rätt och i rätt ordning. Det enklaste hade varit att helt enkelt fortsätta ha det som Malawiakvarium som jag haft tidigare, för då har jag redan all inredning osv, vet hur allt ska vara (men det är fortfarande mycket som måste fixas) och det enda beslut som måste tas är vilka fiskar som ska vara i. MEN akvariets placering är ett stort problem - enda stället i lägenheten där man kan ha ett så stort akvarium som dessutom är någorlunda praktiskt ur skötselsynpunkt är en plats där det kommer in en massa ljus från fönstren i rummet (svårt att alls undvika i det här rummet där det är fönster på två väggar). Ett Malawikar är då sällsynt olämpligt eftersom jag aldrig lyckats ha växter ihop med Malawiciklider (terroristfiskar...) vilket ger fritt spelrum åt alger (som älskar solljus från fönstren, alger kommer att bli nog svåra att undvika oavsett vad man gör med akvariet men att ha Malawiciklider är att be om algproblem).
 
Så just nu funderar jag på att gå åt rakt motsatt håll och göra ett sumpmarksakvarium, ett öppet akvarium (dvs helt eller delvis utan lock, troligen delvis så att jag kan ha kvar belysningen) med sänkt vattennivå, jättejättemycket växter som även kan växa upp över ytan med bl.a. en uppbyggd del där man kan sätta sumpmarksväxter som vill stå blött men inte helt under vatten, och ganska lite och små fiskar. Tanken är att ett öppet akvarium ger bättre tillgång på koldioxid till växterna, och ganska lite fiskar ger mindre näring i vattnet, så förhoppningsvis får växterna en fördel i konkurrensen med algerna då. Men det blir mycket mer att göra än om det förblivit Malawikar...
 
Alltså.
 
Steg 1. Själva akvariet. Hämta in det från förrådet, ställa det på plats och kontrollera så det inte läcker. Det har ju stått tomt länge och dessutom varit med om en flytt så det måste kollas, och om det läcker nånstans måste det tätas och testas igen osv. Dessutom måste bakgrunden lagas för den har terroristfiskarna gnagt sönder...och om jag ska laga bakgrunden kanske jag eventuellt vill göra vissa ändringar också, till exempel silikona fast någon trädbit i den för nu ska det ju inte längre vara ett öde stenlandskap som det var när det var Malawikar. 
 
Steg 2. Vattenkvalitet: Fixa pump/filter eller inte? Jag har ett ytterfilter till akvariet, dvs en pump som står utanför akvariet, pumpar ut vatten ur akvariet, kör det genom en serie filter av olika typer, och sen tillbaka till akvariet genom ett dropprör. Den har alltid varit ganska slö och långsam så länge jag haft den (begagnad...) och den har nu dessutom stått oanvänd i många år så den måste också kollas så den fungerar och eventuellt lagas. Det är en bra pump i grunden (Eheim) så den borde gå att fixa. Däremot kommer det inte att vara ett problem längre om den är långsam och slö, i den sumpmark jag planerar behöver inte vattengenomströmningen vara så väldigt bra. Men jag har också en liten tanke på om jag faktiskt alls behöver pumpen och filtret? Det hade ju varit rätt coolt att ha ett akvarium som fungerar bra utan, och eftersom akvariet står i mitt sovrum vore det skönt att slippa ha en pump som låter. Eftersom vattenytan kommer att vara sänkt kommer jag att ha ganska stor vattenyta i förhållande till djup, och dessutom mycket växter (producerar syre) och lite fisk (konsumerar syre), vilket innebär att det naturliga gasutbytet borde räcka även utan pump. Och vad gäller filter så kommer jag att ha mycket växter som tar upp näring (jag är nog på sikt mer orolig för näringsbrist), och sen skulle man kunna ha ett riktigt bra bottensubstrat där nedbrytningsbakterier trivs (sådana man normalt har både i filtret och bottensubstratet, men med mycket näringsupptag från växterna och lite fisk borde det räcka med bottensubstrat).
 
Det jag är tveksam till är om man verkligen kan ha ett så pass stort akvarium utan vattengenomströmning alls? Dessutom rinner vattnet från det här filtret tillbaka i akvariet genom ett dropprör, och om akvariet har sänkt vattenyta kommer det att hamna ovanför vattenytan där vattnet kommer att droppa ner över bakgrunden vilket kunde vara ganska fint. Men...det vore ju bara så coolt att ha ett akvarium som är ett fungerande ekosystem i sig själv, utan behov av sådan utrustning! Och ju mindre utrustning som kan gå sönder desto mera strulsejf (ett mycket bra ord jag lånat av en bekant. betyder precis vad det låter som). Eventuellt kan man ju sätta filtret på timer och inte låta det gå om natten om man märker att det behövs? Kan tänka mig att det behövs åtminstone i början innan växterna tagit sig ordenligt.
 
Steg 3. Vattenvärden. Och nu pratar vi alltså inte om att vattnet ska vara giftfritt och inte för övergött, den delen avhandlas i vattenkvalitetsdelen ovan, utan om sådant som pH och hårdhet. Mitt kranvatten är ganska hårt har jag för mig. Ska kolla, men om jag minns rätt så har jag ett väldigt besvärligt kranvatten ur akvariesynpunkt för att det är manipulerat på något sätt (inte ovanligt för kranvatten) så att vattenvärden som naturligt borde följas åt (hårdhet och pH, totalhårdhet och alkalinitet) inte gör det. Besvärligt! Jag hade gärna haft en miljö med lite lägre pH i mitt träskekosystem så att jag kan ha lite vitmossa och köttätande växter i den uppbyggda sumpmarksdelen, och då behöver jag sänka pH på något sätt. Några sätt att göra det på är att 1) hälla syra i vattnet vid vattenbyten, 2) torvfiltrera vattnet (dvs stoppa torv i filtret) eller 3) ha torv i bottensubstratet. Torvfiltrering innebär att jag måste köra filtret, men det är ju lite trist om man behöver ha ett filter bara och enbart av den anledningen. Eventuellt skulle man kunna sätta filtret på timer och bara låta det gå en stund på dagen? Frågan är om det räcker, dessutom kommer man att behöva byta torven i filtret ofta och det slipper jag gärna. Att ha torv i bottensubstratet vore bra ur växtsynpunkt, de hade gillat det, men den kommer inte att påverka vattenkvaliteten särskilt länge och att byta bottensubstrat i ett akvarium med mycket växter blir ju väldigt jobbigt.
 
Så just nu känner jag mest för att göra det enkelt för mig, kolla vattenvärdena hos mitt kranvatten, strunta i filter helt, stoppa i ett bottensubstrat som växterna gillar och som är bra ur nedbrytningssynpunkt och ha djur och växter som funkar med den vattenkvalitet jag har. Eventuellt kan jag försöka sänka pH lite genom att ha försurande inredning som t.ex. bok- och eklöv och alkottar på botten, men de måste ju då bytas/fyllas på ibland. Men ett ytterligare problem är akvariets bakgrund. Den har jag byggt och den består av husfix vilket härdar vattnet, något som var väldigt positivt när jag byggde den eftersom Malawiciklider vill ha hårt vatten, men nu kan det ställa till problem om jag vill ha det mjukare och surare. Frågan är hur länge den där bakgrunden fortsätter att härda vattnet? Jag kommer att behöva sätta upp akvariet med bottensubstrat och låta det gå rätt länge utan djur för att ha koll på hur det funkar. 
 
Men grundproblemet är förstås att vattenkvaliteten på mitt kranvatten inte är bra som den är ur akvariesynpunkt (se ovan) till att börja med. Naturliga vatten är som regel antingen både sura och mjuka eller basiska och hårda, och de flesta djur och växter är anpassade till någon av de kombinationerna med variationer i exakt hur låga/höga värden de klarar. I vatten där den där kopplingen mellan pH och hårdhet saknas (pga kemisk manipulering vid vattenverken) blir det svårt att hitta arter som trivs och troligen blir man hänvisad till några supertåliga arter som klarar i princip vilka förhållanden som helst. Vattnet har också för dålig buffringsförmåga vilket lätt leder till svängningar i värdena, i synnerhet i samband med vattenbyten, och det är inte bra. Måste fundera mer på detta...
 
Steg 4. Temperatur. Måste förstås anpassas efter vad man ska ha i akvariet, vilket är lite jobbigt för om jag går på linjen att skippa pump och filter så vill man ju gärna skippa doppvärmaren också och inte ha någon apparatur alls. Och då måste man ha djur och växter som klarar sig i rumstemperatur. Eftersom rumstemperaturen inte alltid är så hög hemma hos mig om vintrarna och eftersom svängningar i temperatur inte är bra så misstänker jag att jag nog får ge upp vad gäller doppvärmaren och höja vattentemperaturen åtminstone några grader. Men det vore väldigt skönt att inte behöva ha den så långt över 20-strecket, för går man upp mot 25-30-området kommer vattnet att avdunsta väldigt fort i ett öppet akvarium med så stor yta i förhållande till volym som det här kommer att ha. Jag måste nog värma lite, men tror att jag ska hålla utkik efter djur som inte behöver ha det så väldigt varmt...  
 
Steg 5. Bottensubstrat. Tidigare hade jag ganska grovt grus på botten av akvariet, och det enklaste vore ju att återanvända det (och om jag inte använder det kommer det dessutom att fortsätta ta upp plats i förrådet!). Men dels passar det gruset dåligt in i den träskmiljö jag tänkt mig, dels är det för grovt för att vara bra ur växtsynpunkt och i det här fallet är det a och o att växterna trivs. Så nu funderar jag på antingen torv eller bränd lera, eller en blandning av båda. De substraten är bra för växterna, bra ur nedbrytningssynpunkt om man inte tänker köra ytterfiltret. Torv är ju dessutom väldigt mycket billigare än akvariegrus, den kommer visserligen att färga vattnet lite tror jag, men i det här fallet gör det ingenting (snarare tvärtom). Hur billig bränd lera är vet jag inte, men om man blandar den så behövs det ju inte lika mycket.
 
Steg 6. Inredning. Hade som sagt tänkt bygga upp en sumpmarksdel som ligger uppe i vattenytan där man kan ha växter som tål att stå blött men inte att växa helt under vatten. Första tanken var att bygga ett stenröse av den sten jag redan har, men nu tänker jag att jag nog i så fall ska göra det av både sten och torv så att det går att plantera undervattensväxter även på sidan av det. Det hade varit snyggt, risken är bara att det tar upp hemskt mycket plats så att det stjäl mycket plats från undervattensdelen? Men om man försöker bygga ett (eller till och med ett par) väldigt smalt röse/backe genom att silikona ihop stenar (för de får ju inte rasa, men nu kommer det åtminstone inte att finnas terroristfiskar som välter dem) och fylla ut med jord? Och så vill jag ha en del trä i vattnet (det försurar lite också och det vore ju bra), och lite löv och sådant på bottnen. Löv som bryts ner långsamt som ek och bok, och lite alkottar. Mycket strukturer!  Funderar på om man skulle slänga i en tomflaska också, typ grön eller brun ölflaska? Kanske med avslagen botten så fiskarna kan simma genom den?
 
Steg 7. Växter. Uppe vid ytan på den där backen/röset ska det finnas våtmarksväxter, och jag hade gärna haft den ganska näringsfattig och sur så att man hade kunnat ha några köttätande växter (flugtrumpeter som sticker upp ur akvariet!). Kanske till och med plocka in vitmossa att sätta dem i som i så fall hade kunnat få flyta ut en bit över vattenytan, frågan är om det blir för varmt för svensk vitmossa? Men oj vad snyggt det varit med vitmossa flytande på vattenytan och så någon venusflugfälla och sileshår i den! Sen hade jag gärna haft någon säv också. Men här blir det lite att se vad man kan få tag på. Det hade också varit käckt med något som klättrade på bakgrunden ovanför vattenytan om möjligt (även för att dölja väggen, för bakgrunden är inte så snygg torr), men det beror på hur högt upp vattenytan kommer att hamna.
 
På vattenytan ska det vara flytbladsväxter som dels skuggar, dels är väldigt effektiva på att ta upp näring, och dels hindrar lite avdunstning. trevligast vore ett par sorter, kanske andmat för att göra det enkelt för sig och så någon musselblomma eller annat lite större för variationens skull. Normalt ser man ju bara flytbladsväxterna underifrån i ett akvarium eftersom vattenytan ligger uppe i akvariets överkant, men här kommer ytan att vara sänkt så man kommer ju även att kunna se flytbladsväxterna uppifrån. En del växter som inte är flytbladsväxter kan också växa flytande på ytan, t.ex. hornsärv och vattenpest, så något sådant kan också få bryta av. 
 
Under vattnet ska det vara gott om vattenväxter av olika slag, gärna buskiga växter som ger mycket gömställen för djuren (i synnerhet för eventuella yngel), och gärna en del som växer upp över vattenytan. Gärna flera olika strukturer och variation i bladfärg. Här har jag inga speciella arter i åtanke utan det blir vad jag får tag på som jag gillar helt enkelt. Men åtminstone någon växt som växer både under och över ytan är ett måste. Jag vill ha någon/några vattenlevande mossor också, för sådana gillar jag - kanske klättrande på trädekorationer och på bakgrunden. 
 
Det kommer att ta tid för växterna att etablera sig ordentligt och växa till sig så det kommer att dröja innan man ser hur det hela verkligen kommer att se ut. Men det är ju inte fel att ett levande ekosystem får utvecklas och förändras över tiden!
 
Steg 8. Ryggradslösa djur. Tanken är ju att det totalt sett ska vara lite djur i förhållande till växter i akvariet, men naturligtvis ska det finnas djur i akvariet, och gärna då även andra djur än fisk. Jag är ju väldigt förtjust i ryggradslösa djur, så sådana är ett måste. Jag är väldigt förtjust i sötvattensräkor i akvarium, så sådana ska det absolut finnas och de får gärna vara ganska många eftersom de är renhållare som äter alger och foderrester. Jag skulle gärna vilja filtrerande räkor, som inte bara gör nytta genom att filtrera vatten utan även är lite större än de flesta andra akvarieräkor. Och så vill jag absolut ha Caridinaräkor och helst då av de varianterna som är starkt rödvita (de flesta sötvattensräkor man kan köpa är annars ganska färglösa). De flesta räkor behöver inte så höga temperaturer i akvariet heller vilket är bra i det här sammanhanget.
 
Jag har tidigare haft Neritina-snäckor som jag gillar skarpt, men tyvärr är de enligt min erfarenhet lite för rymningsbenägna för att vara lämpliga i ett öppet akvarium. Men posthornssnäckor skulle kunna funka. Om möjligt hade det varit bra med någon mussla ur algsynpunkt (vattenfiltrerare!).
 
Steg 9. Fisk. Det ska förstås finnas fisk också i akvariet. Frågan är bara vilka, det finns helt enkelt för mycket att välja på som hade passat i ett sånt här akvarium. De hade ett akvarium av precis den typen jag hade tänkt mig på akvarielagret i Stockholm, jättefint öppet kar med räkor, tigerbarber nere i vegetationen på botten och så några scalare uppe i den fria vattenmassan. Men jag vill nog inte ha så stora tomma vattenvolymer som de hade (det ska vara en djungel av växter) och jag vill nog i första hand ha ganska små fiskar - hellre flera små än få stora. Jag är lite sugen på killifiskar, så jag besökte en annan akvarieaffär i Stockholm också som är ganska specialiserad på sådana (butiksinnehavaren visade sig vara totalnörd, jag blev visad runt i affärens inre delar med uppfödningskar och grejer och hur många olika killiarter som helst...). Killisar är vackra, intressanta, ganska små, det finns arter som inte behöver ha så höga temperaturer, och jag har aldrig haft några sådana så det vore roligt att testa. Men frågan är dels om jag kan få till vattenkvaliteten så att den fingerar för killis (de vill gärna ha lite mjukare och surare vatten), dels om de fungerar tillsammans med något annat (inklusive räkor) eftersom hanarna är revirhävdande. Det vore trevligt att ha flera av samma sort eller par/smågrupper på en hane och ett par honor av ett par arter, och tydligen ska det (beroende på art) vara hyfsat lätt att få många av dem att leka i akvariet och det är ju alltid roligt. Men i vilket fall vill jag nog ha någon annan fisk också för jag tror inte man kan ha många killis tillsammans, och då är frågan vad de fungerar ihop med? Skulle kunna tänka mig ett par av någon liten snäll ciklid (inte Malawi...), kanske thomasiciklid (men de vill ha högre temp), palettciklid (men de vill ha strömmande vatten), eller dvärgciklid? Frågan är om åtminstone dvärgciklider funkar med killis? Men det hade varit väldigt snyggt med några sådana ihop med ett stim neontetror också (neontetrorna är ju bara inte lika intressanta...).
 
Killibutiken hade också en art amerikanska elritsor, de var fina och jag har ju jobbat med svenska elritsor så jag gillar sådana (men de ska nog inte vara ihop med killis utan är i så fall ett alternativ till sådana). Men frågan är om de blir större än vad jag skulle vilja ha, och hur snälla de är mot pyttesmå Caridinaräkor? Ska jag ha stimfiskar vill jag nog hellre ha något mindre i så fall, t.ex. neontetror (ett helt stim av dem i mörk miljö med mycket växter är väldigt snyggt!). Eller blåögon (Pseudomugil sp), en fisk jag såg på Akvarielagret, aldrig sett förr och som jag blev väldigt förtjust i. Hade varit jättefina i en ganska mörk akvariemiljö! Och de var lugna och snälla så de borde gå att ha med killis också. Såg också sötvattenskantnålar, vilket jag inte ens visste fanns och de är ju så otroligt charmiga! Blev jättesugen på sådana, men de behöver levandeföda eftersom de i princip kräver att maten simmar in i munnen på dem för att de ska äta, och det innebär en del extra jobb samt att det blir svårt att åka bort lite längre tid så såna blir det inte. Men åh vad söta de är! Sen ska jag förstås ha någon algätare, och gärna något annat trevligt bottenlevande - några fina malar eller kanske kuhliålar, de är charmiga (eller någon annan ål?). Här finns det jättemycket att välja på så det blir nog vad som finns i butiken som funkar med den vattenkvalitet jag har och med de andra fiskarna när jag bestämt mig för vad det blir. Och det får bli definitivt bestämt först efter att allt annat är klart när jag vet vad jag har för vattenkvalitet...
 
Just nu är jag förtjust i kombinationen killis, någon liten ciklid eller blåögon, och så algätare och någon bottenlevande fisk (och räkor).  
 
Normalt hade jag fyllt akvariet, planterat växter och sen väntat några veckor innan jag släppt i fisk, men i det här fallet tror jag att ett par algätare, kanske några räkor och gärna någon filtrerare (räka och eller mussla) ska i från början för att hålla efter alger redan från start. Sen får de bo där ensamma en tid tills jag har koll på vattenvärdena, växterna har kommit igång och börjat trivas, och jag ser om det blir någon alginvasion och hur jag i så fall ska hantera det innan jag skaffar mer fisk.
 
 
Slutligen är projekt träskakvarium också, som alltid med mina akvarieprojekt, ett lågbudgetprojekt för att inte säga snålbudgetprojekt. De pengar som ska läggas på det här kommer i första hand att läggas på djur och växter, för akvariet och all utrustning till det finns redan. Bottensubstrat kommer jag att behöva skaffa nytt men där är planen att använda mycket torv (från trädgårdsbutik, dvs inget som anstränger ens min ekonomi särskilt mycket). Om jag ska ha trä i akvariet kommer jag att behöva köpa någon trärot,och då är nog nätbutik eller ännu hellre Blocket ett bättre alternativ än zoobutiker. Djur kan jag inte snåla på utom möjligen om jag hittar något på Blocket, men det måste då dels vara rätt arter, dels vara i Stockholmsområdet, så den chansen är nog inte så stor. Växter behöver jag ju mycket av så dem ska jag försöka att i så stor utsträckning som möjligt skaffa från annat håll än akvariebutikerna (där de är dyra). Det finns ju en del vatten- och sumpmarksväxter för trädgårdsdammar i trädgårdsbutikerna som funkar för akvarier också, om man bara har koll på vad som klarar sig inomhus utan årstidsväxlingar och hur de ska växa. Det finns nog få rena undervattensväxter där, men det brukar däremot finnas flytbladsväxter och sumpväxter som kan växa i vatten om de bara får sticka upp med bladen över ytan. Sen finns det ju möjligheter att hitta vatten/akvarieväxter på Blocket också, och till skillnad från djuren kan de skickas på posten. Ett litet fåtal vattenväxter kan man hämta från naturen, t.ex. andmat, vattenpest och hornsärv som också är snabbväxande arter som tar upp mycket näring snabbt (de flesta av våra svenska växter klarar inte det varma inomhusklimatet, men de här arterna gör det).
  

Balkongen, lägenheten med mera

I maj blev det olidligt att inte kunna använda balkongen, så nu har jag fixat så att man kan vara därute, även om nästan halva ytan fortfarande upptas att tomma flyttlådor...men det blev fint trots det. Bilens vinterdäck inhystes på däckhotell, jag har fått upp en lagerhylla därute, packat upp flyttlådan med balkongsaker och sorterat in dem i hyllan (har fortfarande lådan kvar med jordsäckar i, den används för att hålla de hopvikta flyttlådorna på plats så att de inte ska breda ut sig mer än nödvändigt), satt upp ett bord, fått upp balkonglådor och amplar, och införskaffat lite växter så nu är det fint och grönt därute och går att sitta. Och det blir ännu finare när växterna växt till sig lite.
 
Inga av mina kryddväxter i balkonglådan jag hade med från Finland klarade tyvärr vintern/flytten, förutom oreganon som inte bara hade överlevt utan invaderat hela lådan. Så nu har jag planterat nya kryddor i lådan, dock ingen oregano. Oreganon (en liten del av den rättare sagt) förvisades istället till en enskild kruka där den förhoppningsvis kan nöja sig med det utrymme den fått sig tilldelat. Jordgubbar från Blentarp har planterats i två små balkonglådor, jag har en tomatplanta och en gurkplanta, och så lite blommor. Krusbärsbusken var det enda från balkongen i Finland (förutom oreganon) som överlevde flytten till Sverige tyvärr, men den är å andra sidan friskare och frodigare än tidigare.
 
 
 
Det enda tråkiga är att det fanns en hel del saker på balkongen som jag inte kan göra av nånstans (en resväska, cykeln, en flyttlåda med bil- och cykelgrejer...och framför allt alla tomma flyttlådor!), de ska egentligen vara i förrådet. Men förrådet måste röjas ut först och saker sorteras så att det blir lite ordning och allt inte bara får palts utan dessutom är åtkomligt, för så är det inte nu. Framför allt måste storakvariet ut därifrån, innan dess är det inte lön att stoppa in mer grejer där för då blir det bara svårare. Så det är nästa projekt på listan och till dess har jag bla. cykeln stående inne i lägenheten, suck. Och de tomma flyttlådorna är det värsta, de tar jättemycket plats även i hopfällbart skick och jag har ingenstans att ha dem annat än på balkongen (förrådet är inte ett alternativ som det ser ut där nu och kommer troligen inte att vara det sen heller om jag vill kunna ha cykeln där).Jag skulle gärna vilja bli av med dem, men vet ju inte hur länge jag ska bo kvar (om jag får jobb nån helt annanstans?). Så jag vill inte gärna göra mig av med dem, för skulle jag få jobb hyfsat snart hade det känts otroligt dumt att precis ha gjort sig av med de där lådorna.
 
Mitt ständiga problem är ju detta att jag inte vet hur länge jag kommer att stanna här. Det är ett problem för nästa projekt på listan också: Akvariet (se nästa inlägg).
 

Tattoo

Undrar om jag får fler besök på bloggen om jag skriver "tattoo" som rubrik? Av folk som inte är militärmusikintresserade i första hand och alltså blir djupt besvikna över bilder på blåsmusiker istället för tatueringar? För ett problem med ordet tattoo är ju att det lätt blir en sammanblandning där...
 
USA-resan blev i alla fall mycket lyckad och trevlig, både för min del, för orkesterns del, och (tror jag) för arrangörernas del (dvs de var nöjda med oss). Men man trodde knappt att det skulle bli av förrän vi satt på planet, mycket krångel in i det sista...men vi kom iväg till Norfolk, Virginia, som var en trevlig liten stad med en enorm flottbas. Vi gjorde totalt åtta tattooföreställningar där vi dels gjorde vårt eget fig, dels medverkade i massbandet i inledning och final. Vi gjorde också en paradspelning i stan samt spelade utanför tattooarenan innan kvällsföreställningen på lördagen vi skulle gjort en sådan spelning på fredagen också men då blev den inställd pga ett rejält ösregn).
 
Arenan.
 
 
 
Backstage inne på arenan.
 
 
 
Hemvärnets musikkår Södertörn inne på arenan.
 
 
 
Massbandet inne på arenan. HvMK Södertörn i mitten.
 
 
 
Tattoot var väldigt militärt och väldigt patriotiskt till karaktären, med tema Vietnamkriget (olika teman varje år, i år var det tydligen 50 år sen Vietnamkriget). Av den anledningen fanns det gamla helikoptrar från vietnamkriget överallt, det samarbetades med en förening för Virginias vietnamhelikopterpilotveteraner (oj vilket långt ord det blev...)...
 
Helikoptrar inne...
 
 
 
...och helikoptrar ute. Helikoptrar överallt.
 
 
 
Men vi hade som sagt trevligt, fick mersmak och har fått inbjudningar till fler liknande evenemang, så siktet är nu inställt på tattoot i Bremen i januari nästa år.
 
Figget blev bra, men eftersom vi lade till hela Reginamarsch och strök Washington Post, och alltså gjorde en helt ny del i figget för första gången på sista repet (faktum är att vi mer eller mindre hittade på figget till Regina under sista repet) innan vi åkte och dessutom hade många vikarier, så satt allt inte på plats förrän i USA. Men som tur var fungerade det allra bäst när det verkligen gällde i slutet på tattooveckan! För egen del kunde min insats vara bättre, men jag är på det stora hela rätt nöjd.
 
Figrep utanför arenan i Norfolk.
 
 
Däremot hade jag vissa utrustningsproblem! För det första är min mössa otroligt ful. Mössan till vår uniform är ju liksom i byggsats: En stomme med skärm som man fäster ett utbytbart kapell ovanpå (vi har ju vit mössa om sommaren och blå om vintern), ett par knappar som sys fast på stommen, en snodd som ska fästas i knapparna, ett band runt mössan (som ska sys till), och ett mössmärke som sys fast på bandet, och en ring som sätts inuti kapellet för att mössan ska spännas ut. Den där ringen har jag inte i rätt storlek för mössan, jag har fått en alldeles för stor så den har jag lagt omlott och tejpat ihop för att alls få i den, och den är gammal och dålig och bucklig så min mössa håller inte formen alls. Dessutom tror jag att kapellet inte passar riktigt bra trots att det är rätt storlek (dvs samma storlek som stommen). Suck.
 
Vad värre är var att första dan i uniform på tattoot så går blixtlåseet i mina byxor sönder! Här har jag provkört uniformen på två högvakter och en musikalkonsert, men de går naturligtvis sönder precis när man befinner sig på ett stort tattoo utomlands! Jag sydde helt sonika ihop gylfen och upptäckte då att jag faktiskt kunde få på och av mig byxorna ändå (vilket var tur, för det var mycket av- och-på med uniformen i USA så det hade varit rätt opraktiskt om jag behövt sprätta upp och sy ihop den igen varje gång)...så nu tänker jag att jag kanske borde be om en storlek mindre när jag lyckas ta mig till förrådet på Berga för att byta byxor till ett par som förhoppningsvis är hela, för det är ju faktiskt inte meningen att mans ka kunna ta på och av byxorna utan att knäppa upp gylfen. Jag har fortfarande inte lyckats skaffa nya  byxor och om jag inte lyckas göra det idag eller imorgon kommer jag att få ha de trasiga även på våra nästa två spelningar.
 
Vi tillbringade större delen av dagarna på arenan, vi bodde inte i själva Norfolk utan på ett hotell i Virginia Beach så vi åkte därifrån till Norfolk ganska tidigt på mornarna och kom tillbaka ganska sent om kvällarna, som sedan ägnades åt trevligt umgänge med amerikanska marinkårens orkester som bodde på samma hotell. Oftast hade vi en stund ledigt mitt på eftermiddagarna mellan föreställningar och rep. Den tiden ägnade vi åt att utforska Norfolks centrum med bl.a. en fin strandpromenad med ett enormt gammal slagskepp, Wisconsin, som byggdes under andra världskriget (numera museifartyg). En av dagarna åkte vi till flottbasens köpcenter (vi missade tyvärr den guidade turen på själva flottbasen eftersom den ägde rum dan innan vi dit). Men man inser liksom hur enormt stor den där flottbasen är när det är lönt att ha ett eget köpcentrum bara för militärer! Dessutom var det öppet även för icke-amerikanska militärer (dit räknas även hemvärnssoldater, uppenbarligen), antagligen eftersom NATOs högkvarter också finns i Norfolk?
 
Virginia Beach, stranden bakom hotellet. Tyvärr hann vi inte bada (dessutom var det rätt kallt i vattnet).
 
 
 
Slagverksförbrödring. HvMK Södertörns slagverkare lär ut...slagverksgrejer till slagverkarna i US Quantico Marine Corps Band (de vi delade hotell med).
 
 
 
Slagskeppet USS Wisconsin. Stoooor båt.
 
 
 
Shoppingfynd man kan göra i Norfolk (bara $10 för två stycken).
 
 
 
Jag hade hoppats att hinna leta lite spindlar också förstås, men det hanns inte alls med och man såg mycket lite kryp omkring sig, inte ens i rabatterna i parken nära havet eller på stranden bakom hotellet och liknande. Synd. Fast en vargspindel kom promenerande backstage inne på arenan en dag, men det var det enda..
 
 
 
Jag försökte varna för riskerna med att plocka upp spindlar av okänd art i främmande länder, men för döva öron. Och vi vet ju riskerna vid närkontakt med amerikanska spindlar, eller...?
 
 
 
Däremot fick vi se en väldigt fin klassisk USA-fågel utanför arenan - en cardinal (har ingen bild, men googla den gärna! Den är knallröd och jättevacker!).
 
Innan vi åkte hem samlades vi på mitt och Astrids rum för att gemensamt göra slut på den Ben & Jerrysglass (rummen hade pentry med kyl och frysfack) som ett antal orkestermedlemmar ackumulerat under veckan och som inte hunnit ätas upp pga allmän tidsbrist. Tror vi kom upp i sådär fem sorter...
 
 
 
Jag har tyvärr jättedåliga bilder, men det finns massor med väldigt bra på orkesterns facebooksida: https://www.facebook.com/groups/440630916000142/ 

Inaktiviteten flödar...

Ja det händer ju inte mycket på den hära bloggen dårå...här kommer lite uppdateringar.
 
 

RSS 2.0