Projekt träskakvarium

 
 
Som fastslogs i tidigare inlägg har jag ett problem (problem och problem, vill inte betrakta det som ett problem, men det måste göras något åt) i form av ett stort akvarium på 240 liter med tillbehör som för tillfället bara står och samlar damm och tar upp jättejättemycket plats i förrådet. För har man ett stort akvarium är det ju roligt om akvariet dels står där man kan titta på det och där det inte försvårar användandet av förvaringsutrymmen (det fyller typ halva förrådsytan, inne i lägenheten finns däremot plats för det. I synnerhet om det blir plats i förrådet till den cykel, några flyttlådor med mera som borde stått i förrådet och som nu inte gör det pga ett visst akvarium), dels faktiskt är fint att titta på det. Dvs inte tomt, oinrett och tråkigt som det är nu och som det varit hela tiden jag bott i den här lägenheten (innan jag flyttade till Finland stod det inne i lägenheten, tomt) - sist det var vatten i det var när jag bodde i Tensta.
 
Men det är ett ganska stort projekt att sätta igång det eftersom jag vill göra det ordentligt, och det blir också jobbigare att flytta om jag nu måste göra det inom en någorlunda snar framtid om man ska ha massa fisk och vattenväxter med sig. Så akvariet är ett ständigt dilemma. Men jag har i alla fall börjat fundera på vad jag ska göra med det, för jag kan inte ha kvar det i förrådet (det får inte plats om alla andra saker som borde vara i förrådet ska gå in, t.ex. cykeln, och jag har hellre ett akvarium än en cykel inne i lägenheten) och jag är väldigt trött på att ha det oinrett och tomt i lägenheten - något som borde vara en prydnad är ju bara bråte så länge det är tomt!
 
Men att starta upp storakvariet är ett stort projekt i sig som kommer att ta lång tid. Och det är en flerstegsprocess där en massa beslut måste tas och saker göras rätt och i rätt ordning. Det enklaste hade varit att helt enkelt fortsätta ha det som Malawiakvarium som jag haft tidigare, för då har jag redan all inredning osv, vet hur allt ska vara (men det är fortfarande mycket som måste fixas) och det enda beslut som måste tas är vilka fiskar som ska vara i. MEN akvariets placering är ett stort problem - enda stället i lägenheten där man kan ha ett så stort akvarium som dessutom är någorlunda praktiskt ur skötselsynpunkt är en plats där det kommer in en massa ljus från fönstren i rummet (svårt att alls undvika i det här rummet där det är fönster på två väggar). Ett Malawikar är då sällsynt olämpligt eftersom jag aldrig lyckats ha växter ihop med Malawiciklider (terroristfiskar...) vilket ger fritt spelrum åt alger (som älskar solljus från fönstren, alger kommer att bli nog svåra att undvika oavsett vad man gör med akvariet men att ha Malawiciklider är att be om algproblem).
 
Så just nu funderar jag på att gå åt rakt motsatt håll och göra ett sumpmarksakvarium, ett öppet akvarium (dvs helt eller delvis utan lock, troligen delvis så att jag kan ha kvar belysningen) med sänkt vattennivå, jättejättemycket växter som även kan växa upp över ytan med bl.a. en uppbyggd del där man kan sätta sumpmarksväxter som vill stå blött men inte helt under vatten, och ganska lite och små fiskar. Tanken är att ett öppet akvarium ger bättre tillgång på koldioxid till växterna, och ganska lite fiskar ger mindre näring i vattnet, så förhoppningsvis får växterna en fördel i konkurrensen med algerna då. Men det blir mycket mer att göra än om det förblivit Malawikar...
 
Alltså.
 
Steg 1. Själva akvariet. Hämta in det från förrådet, ställa det på plats och kontrollera så det inte läcker. Det har ju stått tomt länge och dessutom varit med om en flytt så det måste kollas, och om det läcker nånstans måste det tätas och testas igen osv. Dessutom måste bakgrunden lagas för den har terroristfiskarna gnagt sönder...och om jag ska laga bakgrunden kanske jag eventuellt vill göra vissa ändringar också, till exempel silikona fast någon trädbit i den för nu ska det ju inte längre vara ett öde stenlandskap som det var när det var Malawikar. 
 
Steg 2. Vattenkvalitet: Fixa pump/filter eller inte? Jag har ett ytterfilter till akvariet, dvs en pump som står utanför akvariet, pumpar ut vatten ur akvariet, kör det genom en serie filter av olika typer, och sen tillbaka till akvariet genom ett dropprör. Den har alltid varit ganska slö och långsam så länge jag haft den (begagnad...) och den har nu dessutom stått oanvänd i många år så den måste också kollas så den fungerar och eventuellt lagas. Det är en bra pump i grunden (Eheim) så den borde gå att fixa. Däremot kommer det inte att vara ett problem längre om den är långsam och slö, i den sumpmark jag planerar behöver inte vattengenomströmningen vara så väldigt bra. Men jag har också en liten tanke på om jag faktiskt alls behöver pumpen och filtret? Det hade ju varit rätt coolt att ha ett akvarium som fungerar bra utan, och eftersom akvariet står i mitt sovrum vore det skönt att slippa ha en pump som låter. Eftersom vattenytan kommer att vara sänkt kommer jag att ha ganska stor vattenyta i förhållande till djup, och dessutom mycket växter (producerar syre) och lite fisk (konsumerar syre), vilket innebär att det naturliga gasutbytet borde räcka även utan pump. Och vad gäller filter så kommer jag att ha mycket växter som tar upp näring (jag är nog på sikt mer orolig för näringsbrist), och sen skulle man kunna ha ett riktigt bra bottensubstrat där nedbrytningsbakterier trivs (sådana man normalt har både i filtret och bottensubstratet, men med mycket näringsupptag från växterna och lite fisk borde det räcka med bottensubstrat).
 
Det jag är tveksam till är om man verkligen kan ha ett så pass stort akvarium utan vattengenomströmning alls? Dessutom rinner vattnet från det här filtret tillbaka i akvariet genom ett dropprör, och om akvariet har sänkt vattenyta kommer det att hamna ovanför vattenytan där vattnet kommer att droppa ner över bakgrunden vilket kunde vara ganska fint. Men...det vore ju bara så coolt att ha ett akvarium som är ett fungerande ekosystem i sig själv, utan behov av sådan utrustning! Och ju mindre utrustning som kan gå sönder desto mera strulsejf (ett mycket bra ord jag lånat av en bekant. betyder precis vad det låter som). Eventuellt kan man ju sätta filtret på timer och inte låta det gå om natten om man märker att det behövs? Kan tänka mig att det behövs åtminstone i början innan växterna tagit sig ordenligt.
 
Steg 3. Vattenvärden. Och nu pratar vi alltså inte om att vattnet ska vara giftfritt och inte för övergött, den delen avhandlas i vattenkvalitetsdelen ovan, utan om sådant som pH och hårdhet. Mitt kranvatten är ganska hårt har jag för mig. Ska kolla, men om jag minns rätt så har jag ett väldigt besvärligt kranvatten ur akvariesynpunkt för att det är manipulerat på något sätt (inte ovanligt för kranvatten) så att vattenvärden som naturligt borde följas åt (hårdhet och pH, totalhårdhet och alkalinitet) inte gör det. Besvärligt! Jag hade gärna haft en miljö med lite lägre pH i mitt träskekosystem så att jag kan ha lite vitmossa och köttätande växter i den uppbyggda sumpmarksdelen, och då behöver jag sänka pH på något sätt. Några sätt att göra det på är att 1) hälla syra i vattnet vid vattenbyten, 2) torvfiltrera vattnet (dvs stoppa torv i filtret) eller 3) ha torv i bottensubstratet. Torvfiltrering innebär att jag måste köra filtret, men det är ju lite trist om man behöver ha ett filter bara och enbart av den anledningen. Eventuellt skulle man kunna sätta filtret på timer och bara låta det gå en stund på dagen? Frågan är om det räcker, dessutom kommer man att behöva byta torven i filtret ofta och det slipper jag gärna. Att ha torv i bottensubstratet vore bra ur växtsynpunkt, de hade gillat det, men den kommer inte att påverka vattenkvaliteten särskilt länge och att byta bottensubstrat i ett akvarium med mycket växter blir ju väldigt jobbigt.
 
Så just nu känner jag mest för att göra det enkelt för mig, kolla vattenvärdena hos mitt kranvatten, strunta i filter helt, stoppa i ett bottensubstrat som växterna gillar och som är bra ur nedbrytningssynpunkt och ha djur och växter som funkar med den vattenkvalitet jag har. Eventuellt kan jag försöka sänka pH lite genom att ha försurande inredning som t.ex. bok- och eklöv och alkottar på botten, men de måste ju då bytas/fyllas på ibland. Men ett ytterligare problem är akvariets bakgrund. Den har jag byggt och den består av husfix vilket härdar vattnet, något som var väldigt positivt när jag byggde den eftersom Malawiciklider vill ha hårt vatten, men nu kan det ställa till problem om jag vill ha det mjukare och surare. Frågan är hur länge den där bakgrunden fortsätter att härda vattnet? Jag kommer att behöva sätta upp akvariet med bottensubstrat och låta det gå rätt länge utan djur för att ha koll på hur det funkar. 
 
Men grundproblemet är förstås att vattenkvaliteten på mitt kranvatten inte är bra som den är ur akvariesynpunkt (se ovan) till att börja med. Naturliga vatten är som regel antingen både sura och mjuka eller basiska och hårda, och de flesta djur och växter är anpassade till någon av de kombinationerna med variationer i exakt hur låga/höga värden de klarar. I vatten där den där kopplingen mellan pH och hårdhet saknas (pga kemisk manipulering vid vattenverken) blir det svårt att hitta arter som trivs och troligen blir man hänvisad till några supertåliga arter som klarar i princip vilka förhållanden som helst. Vattnet har också för dålig buffringsförmåga vilket lätt leder till svängningar i värdena, i synnerhet i samband med vattenbyten, och det är inte bra. Måste fundera mer på detta...
 
Steg 4. Temperatur. Måste förstås anpassas efter vad man ska ha i akvariet, vilket är lite jobbigt för om jag går på linjen att skippa pump och filter så vill man ju gärna skippa doppvärmaren också och inte ha någon apparatur alls. Och då måste man ha djur och växter som klarar sig i rumstemperatur. Eftersom rumstemperaturen inte alltid är så hög hemma hos mig om vintrarna och eftersom svängningar i temperatur inte är bra så misstänker jag att jag nog får ge upp vad gäller doppvärmaren och höja vattentemperaturen åtminstone några grader. Men det vore väldigt skönt att inte behöva ha den så långt över 20-strecket, för går man upp mot 25-30-området kommer vattnet att avdunsta väldigt fort i ett öppet akvarium med så stor yta i förhållande till volym som det här kommer att ha. Jag måste nog värma lite, men tror att jag ska hålla utkik efter djur som inte behöver ha det så väldigt varmt...  
 
Steg 5. Bottensubstrat. Tidigare hade jag ganska grovt grus på botten av akvariet, och det enklaste vore ju att återanvända det (och om jag inte använder det kommer det dessutom att fortsätta ta upp plats i förrådet!). Men dels passar det gruset dåligt in i den träskmiljö jag tänkt mig, dels är det för grovt för att vara bra ur växtsynpunkt och i det här fallet är det a och o att växterna trivs. Så nu funderar jag på antingen torv eller bränd lera, eller en blandning av båda. De substraten är bra för växterna, bra ur nedbrytningssynpunkt om man inte tänker köra ytterfiltret. Torv är ju dessutom väldigt mycket billigare än akvariegrus, den kommer visserligen att färga vattnet lite tror jag, men i det här fallet gör det ingenting (snarare tvärtom). Hur billig bränd lera är vet jag inte, men om man blandar den så behövs det ju inte lika mycket.
 
Steg 6. Inredning. Hade som sagt tänkt bygga upp en sumpmarksdel som ligger uppe i vattenytan där man kan ha växter som tål att stå blött men inte att växa helt under vatten. Första tanken var att bygga ett stenröse av den sten jag redan har, men nu tänker jag att jag nog i så fall ska göra det av både sten och torv så att det går att plantera undervattensväxter även på sidan av det. Det hade varit snyggt, risken är bara att det tar upp hemskt mycket plats så att det stjäl mycket plats från undervattensdelen? Men om man försöker bygga ett (eller till och med ett par) väldigt smalt röse/backe genom att silikona ihop stenar (för de får ju inte rasa, men nu kommer det åtminstone inte att finnas terroristfiskar som välter dem) och fylla ut med jord? Och så vill jag ha en del trä i vattnet (det försurar lite också och det vore ju bra), och lite löv och sådant på bottnen. Löv som bryts ner långsamt som ek och bok, och lite alkottar. Mycket strukturer!  Funderar på om man skulle slänga i en tomflaska också, typ grön eller brun ölflaska? Kanske med avslagen botten så fiskarna kan simma genom den?
 
Steg 7. Växter. Uppe vid ytan på den där backen/röset ska det finnas våtmarksväxter, och jag hade gärna haft den ganska näringsfattig och sur så att man hade kunnat ha några köttätande växter (flugtrumpeter som sticker upp ur akvariet!). Kanske till och med plocka in vitmossa att sätta dem i som i så fall hade kunnat få flyta ut en bit över vattenytan, frågan är om det blir för varmt för svensk vitmossa? Men oj vad snyggt det varit med vitmossa flytande på vattenytan och så någon venusflugfälla och sileshår i den! Sen hade jag gärna haft någon säv också. Men här blir det lite att se vad man kan få tag på. Det hade också varit käckt med något som klättrade på bakgrunden ovanför vattenytan om möjligt (även för att dölja väggen, för bakgrunden är inte så snygg torr), men det beror på hur högt upp vattenytan kommer att hamna.
 
På vattenytan ska det vara flytbladsväxter som dels skuggar, dels är väldigt effektiva på att ta upp näring, och dels hindrar lite avdunstning. trevligast vore ett par sorter, kanske andmat för att göra det enkelt för sig och så någon musselblomma eller annat lite större för variationens skull. Normalt ser man ju bara flytbladsväxterna underifrån i ett akvarium eftersom vattenytan ligger uppe i akvariets överkant, men här kommer ytan att vara sänkt så man kommer ju även att kunna se flytbladsväxterna uppifrån. En del växter som inte är flytbladsväxter kan också växa flytande på ytan, t.ex. hornsärv och vattenpest, så något sådant kan också få bryta av. 
 
Under vattnet ska det vara gott om vattenväxter av olika slag, gärna buskiga växter som ger mycket gömställen för djuren (i synnerhet för eventuella yngel), och gärna en del som växer upp över vattenytan. Gärna flera olika strukturer och variation i bladfärg. Här har jag inga speciella arter i åtanke utan det blir vad jag får tag på som jag gillar helt enkelt. Men åtminstone någon växt som växer både under och över ytan är ett måste. Jag vill ha någon/några vattenlevande mossor också, för sådana gillar jag - kanske klättrande på trädekorationer och på bakgrunden. 
 
Det kommer att ta tid för växterna att etablera sig ordentligt och växa till sig så det kommer att dröja innan man ser hur det hela verkligen kommer att se ut. Men det är ju inte fel att ett levande ekosystem får utvecklas och förändras över tiden!
 
Steg 8. Ryggradslösa djur. Tanken är ju att det totalt sett ska vara lite djur i förhållande till växter i akvariet, men naturligtvis ska det finnas djur i akvariet, och gärna då även andra djur än fisk. Jag är ju väldigt förtjust i ryggradslösa djur, så sådana är ett måste. Jag är väldigt förtjust i sötvattensräkor i akvarium, så sådana ska det absolut finnas och de får gärna vara ganska många eftersom de är renhållare som äter alger och foderrester. Jag skulle gärna vilja filtrerande räkor, som inte bara gör nytta genom att filtrera vatten utan även är lite större än de flesta andra akvarieräkor. Och så vill jag absolut ha Caridinaräkor och helst då av de varianterna som är starkt rödvita (de flesta sötvattensräkor man kan köpa är annars ganska färglösa). De flesta räkor behöver inte så höga temperaturer i akvariet heller vilket är bra i det här sammanhanget.
 
Jag har tidigare haft Neritina-snäckor som jag gillar skarpt, men tyvärr är de enligt min erfarenhet lite för rymningsbenägna för att vara lämpliga i ett öppet akvarium. Men posthornssnäckor skulle kunna funka. Om möjligt hade det varit bra med någon mussla ur algsynpunkt (vattenfiltrerare!).
 
Steg 9. Fisk. Det ska förstås finnas fisk också i akvariet. Frågan är bara vilka, det finns helt enkelt för mycket att välja på som hade passat i ett sånt här akvarium. De hade ett akvarium av precis den typen jag hade tänkt mig på akvarielagret i Stockholm, jättefint öppet kar med räkor, tigerbarber nere i vegetationen på botten och så några scalare uppe i den fria vattenmassan. Men jag vill nog inte ha så stora tomma vattenvolymer som de hade (det ska vara en djungel av växter) och jag vill nog i första hand ha ganska små fiskar - hellre flera små än få stora. Jag är lite sugen på killifiskar, så jag besökte en annan akvarieaffär i Stockholm också som är ganska specialiserad på sådana (butiksinnehavaren visade sig vara totalnörd, jag blev visad runt i affärens inre delar med uppfödningskar och grejer och hur många olika killiarter som helst...). Killisar är vackra, intressanta, ganska små, det finns arter som inte behöver ha så höga temperaturer, och jag har aldrig haft några sådana så det vore roligt att testa. Men frågan är dels om jag kan få till vattenkvaliteten så att den fingerar för killis (de vill gärna ha lite mjukare och surare vatten), dels om de fungerar tillsammans med något annat (inklusive räkor) eftersom hanarna är revirhävdande. Det vore trevligt att ha flera av samma sort eller par/smågrupper på en hane och ett par honor av ett par arter, och tydligen ska det (beroende på art) vara hyfsat lätt att få många av dem att leka i akvariet och det är ju alltid roligt. Men i vilket fall vill jag nog ha någon annan fisk också för jag tror inte man kan ha många killis tillsammans, och då är frågan vad de fungerar ihop med? Skulle kunna tänka mig ett par av någon liten snäll ciklid (inte Malawi...), kanske thomasiciklid (men de vill ha högre temp), palettciklid (men de vill ha strömmande vatten), eller dvärgciklid? Frågan är om åtminstone dvärgciklider funkar med killis? Men det hade varit väldigt snyggt med några sådana ihop med ett stim neontetror också (neontetrorna är ju bara inte lika intressanta...).
 
Killibutiken hade också en art amerikanska elritsor, de var fina och jag har ju jobbat med svenska elritsor så jag gillar sådana (men de ska nog inte vara ihop med killis utan är i så fall ett alternativ till sådana). Men frågan är om de blir större än vad jag skulle vilja ha, och hur snälla de är mot pyttesmå Caridinaräkor? Ska jag ha stimfiskar vill jag nog hellre ha något mindre i så fall, t.ex. neontetror (ett helt stim av dem i mörk miljö med mycket växter är väldigt snyggt!). Eller blåögon (Pseudomugil sp), en fisk jag såg på Akvarielagret, aldrig sett förr och som jag blev väldigt förtjust i. Hade varit jättefina i en ganska mörk akvariemiljö! Och de var lugna och snälla så de borde gå att ha med killis också. Såg också sötvattenskantnålar, vilket jag inte ens visste fanns och de är ju så otroligt charmiga! Blev jättesugen på sådana, men de behöver levandeföda eftersom de i princip kräver att maten simmar in i munnen på dem för att de ska äta, och det innebär en del extra jobb samt att det blir svårt att åka bort lite längre tid så såna blir det inte. Men åh vad söta de är! Sen ska jag förstås ha någon algätare, och gärna något annat trevligt bottenlevande - några fina malar eller kanske kuhliålar, de är charmiga (eller någon annan ål?). Här finns det jättemycket att välja på så det blir nog vad som finns i butiken som funkar med den vattenkvalitet jag har och med de andra fiskarna när jag bestämt mig för vad det blir. Och det får bli definitivt bestämt först efter att allt annat är klart när jag vet vad jag har för vattenkvalitet...
 
Just nu är jag förtjust i kombinationen killis, någon liten ciklid eller blåögon, och så algätare och någon bottenlevande fisk (och räkor).  
 
Normalt hade jag fyllt akvariet, planterat växter och sen väntat några veckor innan jag släppt i fisk, men i det här fallet tror jag att ett par algätare, kanske några räkor och gärna någon filtrerare (räka och eller mussla) ska i från början för att hålla efter alger redan från start. Sen får de bo där ensamma en tid tills jag har koll på vattenvärdena, växterna har kommit igång och börjat trivas, och jag ser om det blir någon alginvasion och hur jag i så fall ska hantera det innan jag skaffar mer fisk.
 
 
Slutligen är projekt träskakvarium också, som alltid med mina akvarieprojekt, ett lågbudgetprojekt för att inte säga snålbudgetprojekt. De pengar som ska läggas på det här kommer i första hand att läggas på djur och växter, för akvariet och all utrustning till det finns redan. Bottensubstrat kommer jag att behöva skaffa nytt men där är planen att använda mycket torv (från trädgårdsbutik, dvs inget som anstränger ens min ekonomi särskilt mycket). Om jag ska ha trä i akvariet kommer jag att behöva köpa någon trärot,och då är nog nätbutik eller ännu hellre Blocket ett bättre alternativ än zoobutiker. Djur kan jag inte snåla på utom möjligen om jag hittar något på Blocket, men det måste då dels vara rätt arter, dels vara i Stockholmsområdet, så den chansen är nog inte så stor. Växter behöver jag ju mycket av så dem ska jag försöka att i så stor utsträckning som möjligt skaffa från annat håll än akvariebutikerna (där de är dyra). Det finns ju en del vatten- och sumpmarksväxter för trädgårdsdammar i trädgårdsbutikerna som funkar för akvarier också, om man bara har koll på vad som klarar sig inomhus utan årstidsväxlingar och hur de ska växa. Det finns nog få rena undervattensväxter där, men det brukar däremot finnas flytbladsväxter och sumpväxter som kan växa i vatten om de bara får sticka upp med bladen över ytan. Sen finns det ju möjligheter att hitta vatten/akvarieväxter på Blocket också, och till skillnad från djuren kan de skickas på posten. Ett litet fåtal vattenväxter kan man hämta från naturen, t.ex. andmat, vattenpest och hornsärv som också är snabbväxande arter som tar upp mycket näring snabbt (de flesta av våra svenska växter klarar inte det varma inomhusklimatet, men de här arterna gör det).
  

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0